Voedingsmiddelenindustrie in greep van de grondstofprijzen

De voedingsmiddelenindustrie trekt de stijgende lijn uit 2011 niet door in 2012. In 2012 voorziet het ING Economisch Bureau een productiekrimp van 1,5%. De economische krimp in Nederland en de Eurozone en het gebrek aan vertrouwen bij consumenten drukken de bestedingen aan voedingsmiddelen.

Ondertussen zitten marges in de tang door de hoge prijzen van grondstoffen en de beperkte mogelijkheden om deze door te berekenen. Strategische keuzes zijn noodzakelijk om de gevoeligheid van producenten voor schommelingen in grondstofprijzen te verminderen en marges te behouden.

 
Productieherstel komt in 2012 tot een halt
Na een goed jaar in 2011 zijn voedingsmiddelenproducenten in 2012 weer in lastiger vaarwater gekomen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de productie in 2012 met 1,5% krimpt. Door economische krimp in Nederland en het lage consumentenvertrouwen is het volume van voedselaankopen in 2012 gedaald. Dit komt omdat consumenten minder uitgeven of overstappen op goedkopere producten. Ondanks de productiekrimp presteert de voedingsmiddelenindustrie naar verwachting iets beter dan het industriegemiddelde. In 2013 voorziet ING een beperkte productiegroei (0,8%). Producenten zijn daarbij mede afhankelijk van de terugkeer van de rust en het vertrouwen in Nederland en de Eurozone.

 
Hoge grondstofprijzen vragen om strategische keuzes
Na een periode van stijging in 2010 en 2011, kwamen de grondstofprijzen in de eerste maanden van 2012 wat tot rust. Die rust blijkt van korte duur. De prijzen van suiker en granen zijn in rap tempo gestegen. Zo stegen de prijzen van maïs in juli met 23% en van tarwe met 19%.

Edse Dantuma, Sectormanager Industrie: “Producenten doen er goed aan om strategische keuzes te maken met het oog op de beheersing van prijsfluctuaties”. Daarbij valt te denken aan;
– Schaalvergroting zodat betere inkoop- en/of verkoopvoorwaarden kunnen worden bedongen;
– Inkopen met termijncontracten om de effecten van tijdelijke fluctuaties af te dekken;
– Streven naar een breder assortiment van producten en/of grondstoffen om de afhankelijkheid van een bepaalde grondstof te verminderen;
– Een grotere toegevoegde waarde creëren, zodat grondstoffen een kleiner deel van de kostprijs uitmaken.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen