VNG: investeer nu, CPB: doe het niet

Investeringen naar voren halen om de economie een impuls te geven. Gemeenten en provincies willen graag gehoor geven aan de oproep van het kabinet in de persoon van de premier. Het Centraal Planbureau (CPB) maant juist tot rust. En stelt dat we 'de crisis' gewoon moeten uitzitten.

Investeringen naar voren halen om de economie een impuls te geven. Gemeenten en provincies willen graag gehoor geven aan de oproep van het kabinet in de persoon van de premier. Het Centraal Planbureau (CPB) maant juist tot rust. En stelt dat we ‘de crisis’ gewoon moeten uitzitten.

Normaal gesproken geeft het CPB geen beleidsaanbevelingen, maar maakt alleen maar wetenschappelijk verantwoorde analyses en prognoses. Gelet echter op de huidige situatie adviseerde het CPB niet alleen het rijk maar ook de lagere overheden.

De conclusie van het CPB is, dat lagere overheden in de praktijk niet zoveel kunnen betekenen voor het vlottrekken van de economie. Men moet geen al te hoge verwachtingen hebben van de effecten van anti-cyclisch beleid. Dat is vaker geprobeerd, sinds de Tweede Wereldoorlog, en vrijwel altijd zonder succes.

Wat gemeenten en provincies wel kunnen doen is bij voorbeeld het intensiveren van het onderhoud aan overheidsgebouwen. Dan kunnen bouwvakkers en stukadoors aan het werk want in de woningbouw slaat de crisis namelijk wel hard toe.

Volgens het CPB is er sprake van een heftige, maar conjuncturele crisis die uit het buitenland komt. Die gaat voorbij, economisch gezien trekt het op enig moment weer aan. Het is cruciaal om de financiële sector op orde te krijgen, maar de crisis in de reële economie is niet op te lossen door lokale overheden.

Allen de scherpe kantjes kunnen er af worden gehaald, door bij voorbeeld regionale mobiliteitscentra in te stellen om mensen die werkeloos worden sneller te kunnen bemiddelen. Verder niets, we zullen de crisis moeten uitzitten, aldus het CPB.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen