VISA toont betrokkenheid bij Europese betalingsmarkt (SEPA) met manifest

Visa Europa heeft een manifest gepubliceerd waarin de coöperatie zich volledig conformeert aan de gemeenschappelijke Europese betalingsmarkt (Single European Payments Area, SEPA). Twee weken nadat Visa Inc. werd geïntroduceerd op de effectenbeurs van New York (NYSE) benadrukt het manifest de onafhankelijkheid van Visa Europa, waarbij de organisatie blijft voortbestaan als een coöperatie die eigendom is van 4600 Europese banken.

Peter Ayliffe, president en CEO van Visa Europa, verklaarde: Als coöperatie die eigendom is van en bestuurd wordt door Europeanen in Europa voor Europa, beschikken wij over de middelen, argumenten en kansen om de investeringen te doen die Europa nodig heeft op het gebied van betalingen. Nu al wordt meer dan 1 van elke 9 aan consumentenbestedingen afgerekend met een Visa kaart, waarvan het merendeel met een debet betaalkaart.

In 2015 willen we de inefficiënte contante betalingen zodanig hebben teruggedrongen, dat 1,- op elke 5,- aan bestedingen met een Visa kaart wordt afgerekend. Het manifest schetst onze visie van een grotere, efficiëntere en meer concurrerende gemeenschappelijke markt in Europa en de rol die wij daarin van plan zijn te spelen.

We dringen er bij alle belanghebbenden op aan om de unieke kenmerken van Visa Europa te onderkennen en ons te zien als een echte strategische partner bij de realisering van de SEPA-visie. Iedereen wordt er beter van als de overgang van contante betaling naar efficiëntere betalingen per Visa kaart wordt versneld;voor elke procentuele stijging van Visa’s marktaandeel bespaart de Europese economie ruwweg ongeveer 800 miljoen euro in de persoonlijke bestedingen’, aldus Peter Ayliffe.

De unieke structuur van Visa Europa, waarbij de deelnemers tevens de eigenaren zijn, maakt het mogelijk de ambities van de Europese Unie over SEPA volledig te realiseren. Deze gaat nu een cruciale fase in met de migratie naar SEPA, de implementatie van de richtlijn voor betaaldiensten en de introductie van chip- en PIN-technologie. In deze snel veranderende omgeving doet het manifest van Visa Europa de volgende toezeggingen aan Europese consumenten, detaillisten, deelnemende banken en toezichthouders:

1. Het leidende Europese merk te zijn op het gebied van betalingen We investeren in ons merk om de deelnemende banken te helpen om betalingen per kaart te stimuleren. Het belang van merken op de betalingsmarkt moet niet worden onderschat. Zij wekken vertrouwen bij alle betrokkenen, wat zich vertaalt in een vergroting van uitgifte, activering en gebruik van kaarten.

2. Het gebruik van SEPA-conforme betaalkaarten stimuleren als een effectief middel om contante betalingen terug te dringen Onze SEPA-conforme producten Visa Debit, Visa Electron en V PAY, onze Europese oplossing voor chip- en PIN-betalingen bieden meer keus en concurrentie voor Europese banken. Zij helpen banken om te voldoen aan de SEPA-eisen. Alle V PAY-transacties zijn beveiligd met behulp van de nieuwste generatie EMV-chip-technologie die voor banken kostenverlagend is, gemakkelijker voor detaillisten om te accepteren en veiliger voor kaarthouders om te gebruiken.

3. Investeren in volledig gescheiden Europese verwerkingsplatforms Na de investering in Visa Authorisation, ons nieuwe Europese platform voor transactieverwerking, zal Visa Europa een nieuw regionaal afwikkelingsplatform introduceren. Bovendien verbindt Visa Europa zich om zijn betalingssysteem en verwerkingsdiensten volledig gescheiden te houden. Er is een relatie op afstand (at arms length) tussen deze twee systemen. Deelnemende banken zijn volledig vrij om te kiezen wanneer en hoe zij van deze onderscheiden diensten gebruikmaken.

4. Te investeren in een volledige SEPA-conforme productportefeuille en deze op de markt introduceren We zijn altijd een groot voorstander geweest van de SEPA-visie, en zullen de principes ervan actief blijven implementeren in al onze producten, prijzen en processen. Voorbeelden hiervan zijn V PAY, de eerste kaart die exclusief SEPA-conform is ontworpen, maar ook Visa payWave, onze oplossing voor contactloze betalingen.

5. De innovatie in Europese betalingen timuleren Visa Europa wil het voortouw nemen bij strategische initiatieven, die voordelen bieden aan alle partijen. Bovendien werken we samen met deelnemende banken aan een pijplijn van nieuwe plug & play-initiatieven. Een recent voorbeeld is onze nieuwe mobiele virtuele prepaidkaart, die de exclusiviteit van de prepaidkaart combineert met de gebruiksvriendelijkheid van de mobiele telefoon.

6. Geen concessies doen op het gebied van veiligheid
De doelstelling van Visa Europa is om het meest vertrouwde betaalmiddel te zijn. Visa Europa zal maximaal investeren in EMV-chiptechnologie, aangezien deze voor kaarthouders veiliger is in het gebruik. We zijn een stuwende kracht achter de overstap van Europa naar de EMV-chip en staan vooraan bij de beveiliging van internet. Veiligheid heeft ook de hoogste prioriteit bij de ontwikkeling van onze Europese platforms voor transactieverwerking.

Visa Europa heeft vandaag ook bekendgemaakt dat Europese banken hebben toegezegd 30 miljoen V PAY-kaarten uit te geven tegen 20 miljoen in december 2007. Daarmee liggen we op koers om onze doelstelling van 40 miljoen kaarten aan het eind van 2008 te halen. Belangrijke toezeggingen zijn gedaan in Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland. Er zijn al 250.000 V PAY-kaarten in omloop; dit aantal zal naar verwachting eind 2008 opgelopen zijn tot 2 miljoen.

Gerelateerde artikelen