Vijf wensen

Toegegeven, het is erg laat om u nog het beste te wensen voor dit jaar. Toch wens ik u bij deze graag heel veel contacten buiten uw eigen organisatie, wens ik u inhoudelijke en financiële groei, wens ik u heel veel inspirerende ontmoetingen, wens ik u heel veel reflectie en wens ik u ten slotte een toekomst die een langer perspectief heeft dan een kwartaal. Ik ben ervan overtuigd dat, als die vijf wensen uitkomen, 2008 een veel leuker jaar zal worden dan de jaren ervoor.

In mijn ogen zijn de jaren 2003 tot en met 2007 de jaren geweest van interne oriëntatie, van cost cutting, van het leven bij de dag en de dwang van de kwartaalcijfers. Mijn voornemen voor 2008 is om daar zo veel mogelijk verandering in te brengen. De prijs van de waan van de dag is te hoog geworden.

Het plezier in je eigen werk en in dat van je collega’s neemt razendsnel af bij die korte termijn en die interne prestatiedruk. Managers ontlenen hun plezier ook voor een deel aan ‘buiten spelen’. Als je managers vraagt wat ze leuk vinden, is dat bezig zijn met de omgeving. Een organisatie runnen is ook iets wat elke aap op den duur kan leren.

Ondernemen is niet het runnen van de tent, maar het bewegen op de ritmes van de buitenwereld. En echt succesvolle ondernemers gaan nog een stap verder. Die definiëren ondernemen als het ingrijpen in de omgeving. Het wijzigen van de externe spelregels brengt het echte succes. Alle grote namen (Jobs-Apple, Roddick-Bodyshop, Knight-Nike, Branson-Virgin, Gates-Microsoft) deden dat.

Je komt pas aan ingrijpen in de buitenwereld toe als je daar ook aanwezig bent. Hoeveel tijd brengt u eigenlijk actief door met het waarnemen, analyseren, bediscussiëren van die buitenwereld? En doet u dat dan met uw eigen interne stafverzorgingscompagnie of komt er ook nog echte buitenwereld aan te pas?

Niets is zo inspirerend als samenwerken met echte klanten. Een klant aan de balie voor een product van enkele euro’s is boeiender en leerzamer dan welke projectmeeting ook. Op de Business School Nederland waar ik marketing doceer, is een van de belangrijkste criteria bij het afstuderen het reflectief vermogen van de kandidaat.

Is de bestuurder in spe in staat om bij elke actie na te denken wat die betekent voor de samenleving, voor de organisatie en voor hemzelf? En komen er uit dat reflectieproces evaluaties die samenleving, organisatie en bestuurder verder helpen? Reflectie is een houding en een vaardigheid. Daarnaast is reflectie het eerste wat onder druk komt bij stress. Dus bezien we ook of de kandidaat in staat is instrumenten die leiden tot reflectie te verankeren in processen.

UW AGENDA
Buiten spelen, echte klanten en reflectie zijn de eerste aardige dingen die uit uw agenda worden verwijderd als er tijdsdruk is. En er is altijd tijdsdruk, dus gaan ze er altijd uit. Uw agenda lijkt uw agenda, maar is helemaal niet uw agenda. Uw agenda is niets anders dan een intern ruilartikel.

Er is in uw organisatie een markt van agenda-uren. Office managers, secretaresses en personal assistents zijn handelaren in bazentijd. Zij sjacheren in uurtjes. Als ik volgende week een uurtje van jouw baas mag, krijg jij over twee weken twee uurtjes van mijn baas. Dat ruilproces (dat de handelaren veel macht en status oplevert) speelt zich geheel af buiten u om.

Het bijzondere is dat alleen interne uren handelswaarde hebben. Uren besteed aan klanten, of aan nadenken, of aan buitenstaanders hebben geen handelswaarde. Die zijn niet te ruilen. Die moeten er dus zo snel mogelijk uit. Dat gebeurt ook consequent. Alle leuke dingen worden continu verschoven en verwijderd.

Congressen mogen alleen als je er zelf spreekt en dan nog maar even. Inspirerende mensen van buiten leggen beslag op kostbare interne tijd en klanten moeten afgehandeld worden door techneuten en sales boys. De regels van de urenhandel zijn simpel. Ik wens dat u dat proces gaat doorzien en er voor heel 2008 eens goed de bezem door haalt. Uw tijd is geen handelswaar voor interne statuszoekers.

Paul Turken is partner bij Value Positioning counsel

Gerelateerde artikelen