5 tips voor oplossen personeelstekort

Winst valt te halen door minder vaak uitvallen of weglopen.

Werkgevers moeten meer doen  als ze alle kansen op de krappe arbeidsmarkt willen benutten. De meest gebruikte draaiknop om meer personeel binnen te halen is die van de arbeidsvoorwaarden. Met meer loon of het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden hopen werkgevers meer mensen binnen te halen.

Maar er zijn nog drie andere draaiknoppen op de arbeidsmarkt waar werkgevers nog niet zo vaak gebruik van maken, geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.

De belangrijke adviseur van het kabinet wijst op nog vier manieren om de personeelsvoorziening te verbeteren. Die hebben vooral te maken met het verlagen van de uitstroom door ziekte of afzwaaien.

1. Het verlagen vaan werkdruk
2. Het aanbieden van scholing en trainingen
3. Kansen voor mensen met een arbeidsbeperking
4. Het mogelijk maken van thuiswerken

Volgens de onderzoekers is het gezien de grote personeelstekorten in sommige sectoren momenteel heel belangrijk voor werkgevers dat ze hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen. Ook zouden ze mensen aan het werk kunnen helpen die nu geen baan hebben.

Het SCP keek voor de publicatie ook naar wat werkgevers al doen aan personeelsbeleid. De gegevens daarvan gaan maar tot 2020. Toen hoorde het vinden van geschikt personeel ook al tot de belangrijkste knelpunten. Ongeveer vier op de tien organisaties gaven toen ook aan te kampen met klachten over werkdruk. Dan gaat het bijvoorbeeld om overspannen medewerkers.

5. Uit de studie komt verder naar voren dat concreet beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2020 nog regelmatig ontbrak, hoewel werkgevers zeiden dit wel belangrijk te vinden. Volgens het SCP kwamen theorie en praktijk destijds vaker nog niet met elkaar overeen.

Zo zeiden de meeste werkgevers zich verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Toch had op dat moment nog maar een op de zes van de ondernemingen daadwerkelijk iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Gerelateerde artikelen