5 pijlers van audits met impact

Welke vijf stappen zet de Algemene Rekenkamer voor audits met impact?

Vergeleken met andere organisaties heeft de Algemene Rekenkamer de beschikking over een ongekende hoeveelheid data. Daarom is intern de data-expertise georganiseerd in een ‘data hub’, met als doel de data-analyse en het begrip en het gebruik ervan binnen de organisatie te verbeteren.

“We moeten maximaal gebruik maken van onze ongelimiteerde toegang tot data,” zei collegelid Ewout Irrgang vandaag in Amsterdam. Hij sprak op het congres van Cigar, een organisatie die zich inzet voor internationale discussie en onderzoek op het gebied van vergelijkende overheidsaccounting. Tegelijkertijd moet het resultaat van al die data-analyse wel zinvol zijn. “Aan het begin van elk auditvoorstel vragen we onszelf: hoe creëren we impact?”

Vijf zaken zijn daarbij cruciaal voor de data-gedreven auditor, volgens Irrgang:

1- Ken uw klant

Het is essentieel om continue in contact te staan met de klant. Voor Irrgang werkt dat in beide richtingen: degenen die hij audit en degenen aan wie wordt gerapporteerd. Wees altijd op de hoogte van wat er speelt en ben flexibel, om vlot in te spelen of een gewijzigde situatie.

2- Krijg aandacht van de beslisser

Dit doet de rekenkamer door in te spelen op de behoefte van de klant, bijvoorbeeld met verschillende soorten rapporten en audits. Daarnaast is timing belangrijk: de rekenkamer publiceert bijvoorbeeld vlak voor parlementaire sessies. Verder krijgt het auditproces zelf ruim de aandacht, in het geval van Irrgang door conferenties en round-table discussies te organiseren. Na publicatie blijft het resultaat onder de aandacht gebracht worden.

3- Focus

De rekenkamer beslist een paar per jaar welke onderwerpen de aandacht krijgen. Een paar keer per jaar houdt de commissie strategiesessies met de medewerkers om alle opties te bespreken. Door dat overzicht kan de rekenkamer zich focussen op belangrijkste onderwerpen.

4- Blijf bij

“We investeren flink in onze kennis van data technologie,” zei Irrgang. “We lopen niet voor, maar ook niet achter.” Dat maakt de rekenkamer een goede gesprekspartner van de auditees.

5- Blijf trouw aan je essentie

In het geval van de rekenkamer, is dat de lange-termijnvisie dat de overheid moet afstappen van  “cash based accounting en overgaan op transactie gebaseerde accounting, omdat wij geloven dat alleen transactie gebaseerde accounting het hele financiële verhaal op een systematische en goed georganiseerde manier kan vertellen.” Hoewel de overheid nog niet overstag wil gaan, lopen er wel al een paar pilot projecten.

Met deze vijf richtlijnen verzekert de rekenkamer dat alle audits, conclusies en aanbevelingen goed zijn en de boodschap aankomt. Want, in de woorden van Irrgang: “De kwaliteit van onze audits moet buiten kijf staan.”

(bron: Algemene Rekenkamer)

Gerelateerde artikelen