Vierde aanvraagperiode NOW start in februari

NOW steunpakket
Het aantal NOW-aanvragen loopt weer op, naar meer dan 80.000.

Ruim 81.000 werkgevers hebben een aanvraag ingediend bij UWV voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan kwamen er ruim 23.000 binnen sinds de lockdown die op 15 december in ging. Het loket sloot afgelopen middernacht.

Dat meldt uitkeringsinstantie UWV vandaag. Het aantal aanvragen voor de derde periode NOW is daarmee hoger dan in de tweede periode NOW. Toen kwamen er ruim 65.000 aanvragen binnen. De eerste periode NOW was goed voor bijna 149.000 aanvragen.

Werkgevers konden aanvankelijk van 16 november tot en met 13 december een aanvraag indienen voor de derde periode NOW. Na de aankondiging van de lockdown door premier Rutte heeft UWV het loket op 15 december heropend.

Van de ingediende aanvragen zijn er inmiddels ruim 62.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 1,1 miljoen mensen in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt. Een deel heeft ook al de tweede termijn gekregen. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In totaal heeft UWV tot nu toe 1,3 miljard euro aan voorschotten overgemaakt voor de derde periode NOW.

Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Zo’n 3.300 aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

UWV bereidt zich nu voor op de vierde aanvraagperiode NOW die een tegemoetkoming biedt voor de loonkosten in de maanden januari, februari en maart 2021. Het vergoedingspercentage gaat niet omlaag, maar blijft maximaal 80 procent van de loonkosten, zo heeft het kabinet onlangs bekendgemaakt. Ook de overige voorwaarden blijven hetzelfde als in de derde periode. Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 15 februari een aanvraag indienen voor de vierde periode NOW.