4 stappen voor een succesvolle implementatie van blockchaintechnologie

Blockchain is nog relatief nieuw, maar toch investeren bedrijven al grote bedragen in deze technologie.

Volgens KPMG staken venture capitalists in 2015 al 460 miljoen dollar in blockchain – een stijging van 54 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Zeker in de financiële sector is de interesse groot. Zo heeft ING zich aangesloten bij het blockchaincollectief dat bestaat uit 129 internationale banken en gezamenlijk blockchaintechnologieën ontwikkelt. Ondanks dat veel financiële dienstverleners zich bewust zijn van de mogelijkheden van blockchain, vinden zij de daadwerkelijke implementatie van de technologie nog lastig. Wanneer het op de juiste manier wordt ingezet, kan blockchain veel verbeteringen met zich meebrengen voor de gehele financiële sector. Zo verhoogt het de veiligheid, vereenvoudigt het processen en voorkomt het fraude, doordat alle unieke data over geldtransacties niet langs verschillende kanalen hoeft.
De volgende stappen helpen banken en andere financiële dienstverleners een succesvolle blockchainstrategie te ontwikkelen.
1. Zet enthousiaste medewerkers in
Door de mogelijkheden van blockchain met verschillende medewerkers binnen de organisatie te delen worden nieuwe inzichten en toepassingen gestimuleerd. Identificeer en betrek een aantal enthousiaste medewerkers en zet ze in om technische teams op te leiden en innovatie te bevorderen.
2. Creëer bewustzijn
Om bewustzijn over blockchain binnen de organisatie te creëren, is het in eerste instantie van belang om te weten wat de mogelijkheden, risico’s en beperkingen ervan zijn. Leer bijvoorbeeld hoe slimme contracten een groot aantal toepassingen, zoals de digitale overdracht van activa, kunnen faciliteren. Verbeteren ze de huidige bedrijfsprocessen fundamenteel? Wanneer je IT-investeringen doet, is het ook goed om een scenario te bedenken met gebruik van blockchaintechnologie en beslissingen in die context te evalueren. Vereist dit andere beslissingen voor jouw organisatie?
3. Vind het probleem en werk aan een oplossing
Identificeer een probleem dat praktijkervaring met blockchaintechnologie vereist. Deze ‘hedge’-investering is een manier om blockchain onder de aandacht te brengen bij een breder publiek binnen de financiële instelling, zonder dat miljoeneninvesteringen nodig zijn. Het introduceren van kleine blockchainproefprojecten biedt teams de benodigde praktijkervaring en stimuleert medewerkers op een andere manier na te denken over het verbeteren van bedrijfsprocessen. Eén van onze klanten is met blockchain gestart door een proefproject te initiëren waarbij dochterondernemingen van banken documenten met elkaar delen en gebruikmaken van slimme contracten. De focus van het project ligt in eerste instantie op het aantonen van de mogelijkheden van de technologie. Daarna pas op het opschalen van de oplossing en afstemmen van de bedrijfsprocessen om de voordelen van de technologie te optimaliseren. Een andere optie om te overwegen is een privé en interne blockchain voor het verbeteren van archivering van audits, maken van gedeelde databases tussen dochterondernemingen en stroomlijnen van backoffice-werkzaamheden.
4. Denk aan je consortium en partners
Als jouw organisatie al deel uitmaakt van een consortium, of dit overweegt, dan moeten verwachtingen zeer zorgvuldig worden vastgesteld. Is het voldoende om de naam van je organisatie te verbinden aan het consortium of kan de relatie toegevoegde waarde bieden door actievere participatie? Jouw team zal nog steeds hulp nodig hebben met de integratie van blockchain binnen de backoffice van de organisatie en dit vereist bredere discussies met derden om voorbereid te zijn op de toekomst.
Zelfs als banken en financiële dienstverleners al een samenwerking zijn gestart om gebruik te maken van de mogelijkheden van blockchain; het volledige potentieel is nog lang niet benut. Verwacht wordt dat blockchain de hele financiële wereld verandert en dat het inzetten van deze technologie essentieel zal zijn. Banken moeten ervoor zorgen dat ze de juiste stappen nemen voor de ontwikkeling van een strategie om tot een succesvolle implementatie van blockchaintechnologie te komen.
Prasad Chintamaneni, EVP en President Banking and Financial Services bij Cognizant  

Gerelateerde artikelen