Vestia krijgt ruim 47 miljoen euro in derivatenzaak

Vestia is met Citibank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle.

De Londense afdeling van het Amerikaanse financiële concern betaalt ruim 47 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten destijds flink bijspringen om de toen grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

Maar Vestia gaat nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Eerder dit jaar werd bekend dat de corporatie zal moeten opsplitsen om echt uit de financiële problemen te komen. Ook wordt er van andere corporaties weer een bijdrage verlangd.

Vestia zelf spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met accountants en met ABN AMRO en Deutsche Bank.

Gerelateerde artikelen