Verzekeraars worstelen met datatechnologie

Verzekeraars worstelen met datatechnologie
Een handjevol zet data in voor snelle en accurate schaderegelingen.

Verzekeraars falen om niet-traditionele real-time databronnen te vertalen in klantgerichte diensten en prijzen. Minder dan een vijfde van de verzekeraars (18%) beheerst deze deskundigheid. Het gaat om data die afkomstig zijn van telematica, wearables en social media.

Bedrijven die deze data weten in te zetten hebben een hogere combined ratio en sterkere net promoter-scores in vergelijking met sectorgenoten. Ruim een derde (39%) komt tot snellere en meer nauwkeurige schaderegelingen. Zij kunnen ook de concurrentie aan met insurtechbedrijven. Dat zijn innovatieve jonge ondernemingen met nieuwe oplossingen voor de sector.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Capgemini. Volgens Seth Rachlin (Global Insurance Industry Leader bij Capgemini) is het steeds lastiger geworden voor traditionele verzekeraars om te concurreren met zogenaamde insurtech-bedrijven.

De onderzoekers van Capgemini onderzochten de eigenschappen van de 18 procent verzekeraars die sterk zijn in het winnen van data. Ruim negen op de tien van deze verzekeraars heeft een gecentraliseerde governance.

Bijna twee derde heeft samenwerkingsverbanden met de insurtechs en 97 procent heeft open API’s (application programming interfaces) gecreëerd om externe partijen toegang te geven tot hun data.

Uit het rapport blijkt dat veel verzekeraars gericht investeren in datatechnologieën. Zo heeft 43 procent van de verzekeraars in de afgelopen twee jaar zijn risicoalgoritmen gemoderniseerd en geüpgraded.  Ruim zes op de tien grote verzekeraars hebben mainstream adoptie verworven of transformationele voordelen geplukt van hun data-initiatieven, vergeleken met slechts 16 procent van de kleine verzekeraars.

Een belangrijke reden voor dit verschil, kan volgens Capgemini zijn dat kleinere bedrijven te weinig investeren in technologische modernisering. Kleinere verzekeraars hebben vaker dan grote verzekeraars te maken hebben met verouderde legacysystemen en een monolithische architectuur.

Om datagedreven te worden moeten verzekeringsbedrijven volgens de onderzoekers van Capgemini investeren in een infrastructuur voor een snelle implementatie van inzichten op basis van data. Ze moeten voorts een geschikt bedrijfsmodel opzetten om datagedreven verzekeringstoepassingen op te schalen. Stap drie behelst het stimuleren van een sterke datacultuur in de organisatie. Tenslotte moet er een open data-ecosysteem komen.