Vertrouwen van CFO’s en accountants in economie piekt

CFO's en accountants verwachten dat het economisch herstel de komende maanden aan momentum wint.

Dit blijkt uit cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder meer dan 1.000 accountants en CFO’s.

Enkele bevindingen:

– Het vertrouwen in een economisch herstel is in Q1 van groot, met de grootste sprong in vertrouwen ooit gemeten in het onderzoek. De goedkeuring en inzet van verschillende effectieve vaccins heeft het vooruitzicht op een einde aan de COVID-19 crisis drastisch verbeterd.

– Het aantal gestegen orders in West-Europa was laag, wat een reflectie is van het aanhoudende hoge aantal COVID-19 infecties en bijbehorende restricties.

– In tegenstelling tot de Verenigde Staten zijn vooruitzichten op de korte termijn in de EU minder positief. Dit komt in eerste instantie door het relatief lage tempo van het EU-brede vaccinatieprogramma.

– Dit gaat gepaard met een toename van het aantal COVID-19 infecties en de vernieuwde lockdownregeling in de eerste maanden van het jaar. De daaruit voortvloeiende economische zwakte kan tot ver in de periode van april tot juni voortduren.

– Er zijn zorgen over de rol van inflatie op middellange termijn door de noodmaatregelen. Verwacht wordt dat dit kan leiden tot structurelere inflatiegroei.

De economie van West-Europa trekt aan, zij het in bescheidener mate dan andere regio’s in de wereld. Ondanks de langzame voortgang van vaccineren, staat de orderbalans op het hoogste punt in twee jaar. Dit wijst erop dat het economisch herstel de komende maanden aan momentum wint.

Zodra de vaccinatiegraad voldoende is zal de Eurozone genieten van sterker economisch herstel. Dit zal worden ondersteund door de 750 miljard euro van het EU-herstelfonds dat later in het jaar verdeeld gaat worden. Nationaal begrotingsbeleid zal waarschijnlijk steun blijven bieden door loonsubsidies. Maar veel huishoudens zullen de tijdens de pandemie opgebouwde spaargelden waarschijnlijk zien als een toename van activa. Dit suggereert dat een klein gedeelte zal worden uitgegeven, wat het voordeel van consumentenuitgaven zal beperken. De heropleving van de economie zal echter de vraag naar export een impuls geven en de industrie helpen.

Bron: Global Economic Conditions Survey

Gerelateerde artikelen