Vertrouwen gekelderd

Nog maar één op twintig ziet licht aan einde coronatunnel, zes keer minder dan in juni.

Slechts 5 procent van de bedrijven is positief gestemd over de afloop van de coronacrisis. In juni was dat nog 29 procent. Tegelijkertijd is het percentage dat negatief gestemd is bijna verviervoudigd naar 45 procent. Dat is de conclusie vandaag van een rondvraag van de SRA onder klanten.

Eenzelfde trend laat het vertrouwen in de overheid zien. Vier maanden geleden stond dat nog op 59 procent stond, nu is het meer dan gehalveerd. De groep die géén vertrouwen meer in de overheid heeft is bijna verdrievoudigd tot 18 procent.

Van alle steunmaatregelen is door de respondenten vooral gebruikgemaakt van uitstel van belasting (17 procent) en de NOW-maatregel. Voor 16 procent is NOW 1 en 2 aangevraagd en al voor bijna 9 procent NOW 3.

Desalniettemin verwacht een flink deel de komende drie maanden in de problemen te komen. Zo zegt 8 procent krediet nodig te hebben, 7 procent verwacht liquiditeitsproblemen en 2 procent denkt failliet te zullen gaan.

(bron: SRA; foto: Ethan Sykes, Unsplash)

Gerelateerde artikelen