Verslechterende betalingsmoraal zichtbaar in West-Europa

In het moeilijke economische klimaat in Europa hebben ondernemingen slechts beperkt toegang tot liquide middelen, zeker in Zuid-Europa. Door de teruglopende omzet gaan zij in de 'overlevingsstand' en stellen zij internationale betalingen uit om het werkkapitaal maximaal te benutten.

“Er is een duidelijk probleem met de betalingsmoraal. Dit blijkt uit een verslechtering van het betalingsgedrag en een stijging van het aantal faillissementen in verschillende Europese landen”, vertelt Raymond van der Loos, algemeen directeur van Atradius Collections.

“Aangezien liquiditeit een voorwaarde is om te overleven, is de inning van openstaande vorderingen cruciaal. De vraag is of ondernemingen willen investeren in interne middelen of vorderingen uitbesteden aan een extern incassobureau. Zo’n bureau beschikt over meer flexibele oplossingen en expertise op het terrein van incasso in verschillende internationale rechtsgebieden.”

Prijs en reputatie zijn andere belangrijke criteria in de keuze voor een incassobureau, waarbij vooral bedrijven in Scandinavië en Frankrijk een goede reputatie erg belangrijk vinden. Uit de Global Collections Review blijkt dat ondernemingen in Noord- en West-Europa eerder geneigd zijn een incassobureau in de arm te nemen. Dit geldt vooral voor bedrijven in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in heel Europa eerder een extern incassobureau zullen inschakelen dan vorig jaar. Opmerkelijk is dat de terughoudendheid in West-Europese landen bij het uitbesteden van incasso en het versturen van laatste aanmaningen onveranderd is. Wel is sprake van enkele verschillen op regionaal niveau. Zo zijn bedrijven in Zuid-Europa eerder geneigd incasso uit handen te geven, terwijl ondernemingen in Noordwest-Europa eerder een laatste aanmaning versturen.

Bron: Atradius Collections

Gerelateerde artikelen