Verruiming bankgarantie voor bedrijven

De garantie die de overheid geeft aan banken die krediet verschaffen aan middelgrote en kleine bedrijven wordt vanwege de kredietcrisis verruimd. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg op het ministerie van Economische Zaken.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken had een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bijeengeroepen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de reële economie te bespreken.

Afgesproken is dat bedrijven tot 250 werknemers voortaan een beroep mogen doen op de kredietgarantieregeling. Tot nu toe was die faciliteit bedoeld voor kleine bedrijven tot 100 werknemers. Ook wordt de omvang van de garantiestelling vergroot van 1 miljoen euro tot 1,5 miljoen euro.

Voor starters die nu tot maximaal 100.000 euro aan overheidsgaranties voor kredieten kunnen krijgen, wordt het bedrag verdubbeld tot 200.000 euro.

‘De rente gaat omhoog en daardoor wordt het voor ondernemers moeilijker om geld aan te trekken’, motiveerde Van der Hoeven het besluit. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de financiële ruimte moet komen uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor de kredietgarantieregelingen van Economische Zaken is momenteel ruwweg 750 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag zou worden opgetrokken richting de 1 miljard euro, maar Van der Hoeven wil dat niet bevestigen. ‘Hoeveel extra geld nodig is, hangt helemaal af van de economische ontwikkeling en de behoefte’, aldus de minister.

Gerelateerde artikelen