Verpakkingsbelasting

Met ingang van 1 januari 2008 is de Verpakkingenbelasting (Vpak) ingevoerd. Vpak moet een bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en het gebruik van verpakkingsmaterialen met een minder schadelijke invloed op het milieu moet bevorderen. Heeft de introductie van Vpak gevolgen voor de jaarrekening?

Vpak wordt geheven op het ter beschikking stellen van verpakte producten of lege verpakkingen (producent) of het naar Nederland brengen van verpakte producten (importeur). De belasting wordt geheven in situaties waarin en voor zover de verpakking voor het eerst in Nederland aan een ander ter beschikking wordt gesteld.

De Vpak verplichting is afhankelijk van het gewicht van de verpakking, waarbij alleen belasting wordt geheven voor de hoeveelheid verpakkingen die 15.000 kg overschrijdt. Het tarief van de belasting is afhankelijk van de soort verpakking. Vpak wordt geheven op het moment waarop de verpakking ter beschikking wordt gesteld aan derden.

Dit betekent dat een verplichting ontstaat wanneer de verkoop van de verpakte producten wordt gerealiseerd, dan wel het moment waarop de importeur zich ontdoet van het verpakkingsmateriaal. De verplichting wordt gewaardeerd op het bedrag dat de ondernemer verwacht te moeten betalen aan de belastingdienst.

Bij de berekening van dit bedrag wordt rekening gehouden met het feit dat pas belasting wordt betaald wanneer de hoeveelheid meer is dan 15.000 door een verwacht gemiddeld tarief te bepalen voor het jaar.

Voorbeeld
Een onderneming verwacht Vpak te moeten betalen over 20.000 kg verpakkingmateriaal tegen een tarief van EUR 0,3554 per kg, waarbij de eerste 15.000 kg is vrijgesteld van het betalen van Vpak. De onderneming start met het vormen van een verplichting vanaf de eerste kilo belast verpakkingsmateriaal, waarbij de verplichting wordt gevormd op basis van een gemiddeld tarief van EUR 0,08885 ( ((20,000 kg -/- 15,000 kg) * EUR 0,3554)/20,000).

De kosten als gevolg van Vpak maken deel uit van de kostprijs van de betreffende goederen en dienen te worden verantwoord als kostprijs verkopen of als onderdeel van de kostprijs van de voorraden, afhankelijk of de betreffende goederen zijn verkocht. Aandachtspunt is dat de Vpak lasten niet geclassificeerd kunnen worden als belastinglasten en dus deel uitmaken van het resultaat voor belastingen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen