Verlagen pensioenuitkering bij pensioen-BV toch mogelijk?

Door tegenvallende beleggingsresultaten in de afgelopen jaren zijn diverse pensioenfondsen inmiddels overgegaan tot verlaging van de pensioenuitkeringen. Veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) die hun pensioen hebben ondergebracht bij een eigen bv (pensioen-BV), hebben eveneens te maken met tegenvallende beleggingsresultaten.

In tegenstelling tot de pensioenfondsen mogen zij niet overgaan tot het verlagen van de pensioenuitkeringen. Verlaging van de uitkeringen is alleen toegestaan indien sprake is van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Wanneer dit niet de orde is, moet de pensioen-BV verplicht het toegezegde pensioen uitkeren totdat de ‘pensioenpot’ leeg is. Wordt toch overgegaan tot verlaging van de pensioenuitkering dan wordt de gehele pensioenaanspraak belast tegen 52% loonbelasting verhoogd met 20% revisierente.

De staatssecretaris is van mening dat hierdoor sprake is van een ongelijke behandeling van pensioenfondsen en een pensioen-BV. Hij wil in het Belastingplan 2013 een voorstel wil opnemen om in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken toe te staan.

Dit voorstel ziet met name op de situatie van onderdekking, die is ontstaan door reële ondernemings- en beleggingsverliezen. Dit betekent dat onderdekking ontstaan door andere oorzaken (bijvoorbeeld de uitkering van dividenden) hier niet onder zullen vallen.

Bron: HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen