‘Verlaag Vpb-tarief en schaf dividendbelasting af’

Nederland zou het tarief van de vennootschapsbelasting sterk moeten verlagen en de dividendbelasting afschaffen. Als dat gebeurt, dan verbetert het vestigingsklimaat en kan ons land zich na de Brexit beter neerzetten als de 'stepping stone' in de Europese Unie.

Dit schrijven Jan Willem Velthuijsen en Jan-Willem Thoen van PwC in een opiniestuk. Volgens de PwC’ers heeft Nederland de afgelopen jaren ingeboet op haar concurrerende vestigingsklimaat omdat op fiscaal gebied weinig stappen zijn genomen om aantrekkelijk te blijven terwijl de landen om ons heen dat wel deden. Ze pleiten voor drie stappen op fiscaal terrein.

Vennootschapsbelasting

Ten eerste is het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief relatief hoog (vergelijk het VK met 18% en Ierland met 12,5%). Een significante verlaging van dit tarief eventueel in combinatie met een verdere verbreding van de grondslag is noodzakelijk om überhaupt op de shortlist van buitenlandse investeerders te komen en de voor de Nederlandse economie belangrijke (Europese) hoofdkantoren aan te trekken.

Dividendbelasting

Ten tweede blijkt in de praktijk dat de dividendbelasting als belemmerende factor wordt gezien voor nieuwe investeringen. Deze belasting heeft een beperkte opbrengst maar is wel van invloed bij de keuze voor Nederland. Een bijkomend voordeel van de afschaffing van de dividendbelasting is een positief effect op de koersen van aandelen in Nederlandse beursfondsen hetgeen deze bedrijven meteen minder vatbaarder maakt voor buitenlandse overnames.

30%-regeling

Tot slot is het behoud van de zogenaamde 30%-regeling van belang voor het Nederlandse investeringsklimaat. Deze regeling biedt een tijdelijk effectief lagere belastingdruk voor in het buitenland geworven personeel ter compensatie van hogere kosten. De regeling is van groot belang voor het aantrekken van buitenlands talent, en daarmee voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie. Een aantasting van de regeling zou een slecht signaal zijn, zeker nu andere Europese landen vergelijkbare regelingen in stand laten.

Gerelateerde artikelen