Verkeerd gebruik uitzondering bonusregel bank

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een

Wopke Hoekstra van Financiën gaat de kwestie bij de sector aankaarten. Eventueel wil hij de wet aanpassen of de uitzondering afschaffen. De uitzondering kan worden gebruikt voor personeel dat buiten de cao valt.

Hoekstra wijst op gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit blijkt dat het gaat om 0,6 procent van alle bankmedewerkers en 0,1 procent van de medewerkers bij verzekeraars. De uitzondering wordt vaak gebruikt voor personeel dat bijvoorbeeld belangrijke risicoafwegingen maakt of voor senior managers. Hoewel de wet het toestaat, is de bepaling eigenlijk bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, zoals ICT'ers, benadrukt Hoekstra.

Het bonusplafond, hoe zat het ook alweer?
In 2015 heeft de Rijksoverheid het beloningsbeleid binnen de financiële sector aangescherpt. De overheid verplicht financiële ondernemingen om een beheerst beloningsbeleid te voeren. Dit beleid moet buitensporige variabele beloningen en beloningsprikkels tegengaan.
Voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn. 
Daarnaast is er een verbod op gegarandeerde bonussen en zijn er strenge voorwaarden verbonden aan het uitkeren van vertrekvergoedingen.  

 

Gerelateerde artikelen