“Vereenvoudig de IFRS-regels voor goodwill op de balans”

Interviews van KPMG met bedrijven, academici, analisten en toezichthouders geven aan dat de jaarlijkse waarderingstest voor goodwill onder IFRS minder waarde toevoegt dan soms wordt gedacht.

KPMG pleit dan ook voor een reductie van de complexiteit van dit model. Onder IFRS moet jaarlijks een waardetoets (‘impairment test’) worden uitgevoerd op de goodwill die is ontstaan bij een bedrijfsovername. In de huidige methode mag niet systematisch worden afgeschreven op goodwill. Veel bedrijven geven aan te worstelen met de complexe, tijdrovende en subjectieve methode.
 
Het huidige model voegt dan ook minder waarde toe dan soms wordt gedacht:
 
De waardetoets is nuttig bij het achteraf verantwoorden of een investering voldoende heeft gerendeerd. Maar het is een bevestiging van waarde achteraf, en geen indicator voor waardeontwikkeling in de toekomst;
___________________________________________________________________________________
Zoekt u een manier om met de impact van IFRS om te gaan? Wilt u ontdekken hoe u IFRS tegen minimale kosten kunt implementeren en gebruiken in het voordeel van uw bedrijf? Dan is de cursus IFRS Essentials & Advanced precies wat u zoekt. Uw docent onthult de belangrijkste en meest relevante wijzigingen. Ontdek de impact van IFRS in 1 of 2 dagen. Meld u direct aan. 
___________________________________________________________________________________

Er moeten veel aannames worden gedaan over de toekomst, waardoor er sprake is van een hoge mate van subjectiviteit. Dat komt de doelmatigheid niet ten goede;
Over het nut en de kwaliteit van de toelichting van deze aannames wordt verschillend gedacht;
Al met al wordt het model ervaren als complex en tijdrovend.
 
Uit de interviews blijkt een aanzienlijk draagvlak voor de terugkeer naar het systeem waarbij de goodwill gedurende een aantal jaar systematisch wordt afgeschreven. 
 
Egbert Eeftink, partner bij KPMG en hoogleraar Financial Reporting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: “Sommigen zullen zeggen dat deze suggestie een stap terug betekent ten opzichte van waar we nu staan. Ik bekijk de situatie pragmatisch: als het huidige model te ingewikkeld is en weinig waarde toevoegt, zorg er dan voor dat hetzelfde wordt bereikt met een eenvoudiger model en verminder de complexiteit.”
 
International Accounting Standards Board (IASB)
De IASB verricht op dit moment een post-implementation review naar de verslaggevingsregels voor bedrijfsovernames. Daarvan is de publieke fase (Request for Information) onlangs gestart. KPMG heeft in dit verband gestructureerde interviews uitgevoerd met verschillende groepen van belanghebbenden. De interviews richtten zich met name op de in 2005 ingevoerde jaarlijkse goodwill impairment test.

Gerelateerde artikelen