Verbod fusies in de zorg

De Consumentenbond pleit voor een verbod op fusies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De Consumentenbond deed onderzoek onder 844 consumenten en een studie naar dit onderwerp. De grootste groep consumenten (ruim 40 procent) staat negatief tegenover een fusie van een verzekeraar met een ziekenhuis.

Zij zien vooral negatieve effecten. Ze vrezen voor keuzevrijheid, minder transparantie en een gebrek aan onafhankelijkheid. De Consumentenbond signaleert een reëel risico dat zorgverzekeraars misschien eerder in het belang van de ‘eigen’ instelling zullen handelen, in plaats van in het consumentenbelang.

Alleen als er een tekort aan zorg ontstaat in een bepaalde regio, moet er een tijdelijke uitzondering op het verbod gemaakt kunnen worden, stelt de Consumentenbond. De verzekeraar moet dan de kans hebben om tijdelijk zelf zorg te leveren. Wanneer het verbod beperkt wordt tot de Nederlandse ziekenhuizen en verzekeraars hoeft een verbod niet in strijd te zijn met Europese regels.

Gerelateerde artikelen