Verbinding en vertrouwen als nieuwe basis

Hoe moet de Europese organisatie eruit zien? Het boek ‘Nieuw Europees Organiseren’ geeft antwoord.

De afgelopen jaren publiceerden Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters regelmatig over de tegenstellingen tussen de Anglo-Amerikaanse en de Europese wijze van organiseren. In de geactualiseerde herdruk van ‘Nieuw Europees Organiseren‘ bundelen zij opnieuw hun krachten en staat de vraag hoe Europese organisaties er nu precies uit zouden moeten zien centraal. Een vraag die door de politieke en maatschappelijke veranderingen relevanter is dan ooit. Jaap en Jaap Jan gaan in op een aantal wezenlijke vragen over de inrichting van onze organisaties en onze maatschappij. Daarmee is Nieuw Europees Organiseren de brug van de geplande wereld naar de echte wereld: de wereld van het Europese organiseren in de 21ste eeuw.

We leven in een tijd van verandering. Maatschappelijk gezien is het Anglo-Amerikaanse neoliberalisme duidelijk op zijn retour en zoekt men naar een nieuwe maatschappelijke ordering. Ook de vraag hoe (met name publieke) organisaties zich binnen deze nieuwe context zouden moeten organiseren om ‘fit for the future’ te zijn is onderdeel van deze zoektocht. Door deze ontwikkelingen in de huidige tijd is er weer ruimte ontstaan voor onze eigen, Europese wijze van organiseren.

Deze wijze van organiseren heeft geleid tot een groot aantal succesvolle bedrijven, die rekening houden met alle stakeholders en hun maatschappelijke positie. Veel organisaties in Nederland hebben de afgelopen decennia kritiekloos de Amerikaanse managementconcepten overgenomen. We hebben gezien dat dergelijke concepten onveranderlijk leiden tot weinig productieve organisaties die producten en diensten van lage kwaliteit leveren en die weinig innovatief zijn. Binnen en buiten de organisaties zie je dat de systeemwereld en de leefwereld steeds verder uit elkaar komen te liggen. Nieuw Europees Organiseren biedt handvatten voor een nieuw perspectief, plaatst ontwikkelingen en organisaties in een bredere context en maakt het mogelijk om de discussie rondom specifieke onderwerpen aan te gaan zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

In Nieuw Europees Organiseren wordt telkens vanuit Europees perspectief naar de missie, visie, strategie en de verschillende inrichtingsvraagstukken op het terrein van structuren, systemen, mensen en cultuur gekeken. Zo schetsen de auteurs een beeld van het type organisatie dat beter bij onze identiteit past dan het decennialang omarmde Anglo-Amerikaanse model. Een organisatie waarin de nadruk niet langer ligt op het creëren van aandeelhouderswaarde, maar waarin ruimte is voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding tussen alle betrokkenen, binnen en buiten de organisatie, om zo ook het maatschappelijk belang te dienen.

“Toen bleek dat de titel Nieuw Europees Organiseren kon worden afgekort tot NEO, konden we het niet laten om een aantal verwijzingen naar The Matrix in te bouwen”, zeggen de auteurs. “Neo, de hoofdpersoon in deze film, leeft in twee parallelle werelden: de kunstmatige (Anglo-Amerikaanse) wereld en de echte (Europese) wereld, de systeemwereld versus de leefwereld. Hij is ‘uitverkoren’ om de kunstmatige wereld tot een einde te brengen. We willen u met dit boek inspireren om hetzelfde te doen.”

Gerelateerde artikelen