‘Verbeteringen mogelijk in voorstellen btw-teruggaaf’

Het Register Belastingadviseurs (RB) is in het algemeen positief over de voorgestelde regels voor de vereenvoudigde teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen. Toch moet er volgens het RB nog wat gesleuteld worden aan de voorgestelde regeling.

RB-voorzitter Wil Vennix: “Wij onderschrijven uiteraard de wens om te komen tot een vereenvoudiging van de betreffende regelingen en een vermindering van de administratieve lasten voor het MKB. De voorstellen kunnen nog wel wat worden verbeterd.”

Zwaardere bewijslast

Vennix: “In de huidige regeling gaat het erom dat redelijkerwijs komt vast te staan dat voldoening van de schuld door de schuldenaar achterwege blijft. Straks moet dat echter ‘komen vast te staan’. Een enger criterium dus met een zwaardere bewijslast voor de praktijk tot gevolg. Dat past niet bij de beoogde vereenvoudiging van de regels.”

Overgangsrecht

Ook de voorgestelde regeling voor het overgangsrecht kan beter. Vennix: “Waarom wordt de termijn van één jaar geacht te zijn aangevangen met ingang van de inwerkingtreding van deze bepaling? Wij zien geen bezwaren om direct met de nieuwe fictie rekening te houden, dus ook voor vorderingen die al vóór de inwerkingtreding van de nieuwe artikelen opeisbaar waren. Neem dan een nadere regeling voor bestaande en niet-betaalde vorderingen die korter dan twee jaren maar langer dan één jaar geacht worden te voldoen aan het gestelde in de nieuwe regeling.”

• Reactie RB op consultatie ‘vereenvoudiging van de belastingteruggaaf van oninbare vorderingen’

Lees ook:

• Vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen

___________________________________________

 

Volledige update van alle BTW-actualiteiten in 1 dag
Bent u een ambitieuze accountant? Bent u continu op zoek naar tips en actualiteiten op het gebied van BTW? Wilt u geld besparen voor uw klanten? Volg dan de eendaagse cursus BTW actualiteiten en breng direct uw praktijk op een hoger niveau. Meld u direct aan.

Gerelateerde artikelen