Verbeterde omzet en service wanneer met XaaS businessmodel

Driekwart van de dienstverlenende organisaties verwacht dat Everything as a Service (XaaS) een positieve invloed heeft op hun businessmodel, de producten en dienstverlening.

Dat blijkt uit onderzoek van Unit4 onder 245 senior management en C-Suite respondenten. Het onderzoek is in april 2018 uitgevoerd. In dit onafhankelijk wereldwijde onderzoek is gekeken naar de impact van de XaaS-economie op de veranderingen van het businessmodel van dienstverlenende organisaties. Van de organisaties die veranderingen hebben doorgevoerd zijn de inkomsten bij 84 procent verbeterd.

Wereldwijd zorgen nieuwe digitale en cloud technologieën voor nieuwe verdienmodellen. Dat komt onder meer voort uit de groeiende vraag naar eenvoudige online abonnementsdiensten. Ook willen klanten meer waarde halen uit hun oplossingen. Organisaties moderniseren daarom hun businessmodellen om efficiënter te werken en om klanten, werknemers en partners op nieuwe manieren met elkaar te binden. 

Uit de resultaten blijkt dat:
– 72 procent van de organisaties het dienstenpakket heeft uitgebreid buiten de traditionele dienstverlening
– 79 procent de dienstverlening heeft uitgebreid naar nieuwe internationale markten
– 39 procent nog geen veranderingen van het bedrijfsmodel heeft gemaakt.

De meeste respondenten (78%) verwachten dat XaaS invloed heeft op de dienstverlenende sector en van die groep denkt 74 procent dat de invloed positief is. Een groot deel vindt dat de XaaS-economie de veranderingen in producten en diensten (85%) en prijsmodellen (82%) heeft beïnvloed.

Van de groep respondenten heeft 39 procent dus nog geen veranderingen doorgevoerd. Bijna een derde van die groep is van plan in de komende twaalf maanden veranderingen door te voeren in het bedrijfsmodel en 9 procent van die groep is helemaal niet van plan te veranderen. 

Slechts een klein deel van de ondervraagden heeft hun businessmodel (20%), producten en diensten (22%) en prijsmodellen (16%) ingrijpend veranderd. De meeste veranderingen zijn in de afgelopen twee jaar doorgevoerd, terwijl de grotere organisaties – met meer dan 5000 werknemers – twee keer zo vaak dan organisaties met minder dan 5000 werknemers juist korter dan een jaar geleden zijn begonnen met het implementeren van veranderingen.

Impact
De organisaties die de veranderingen hebben doorgevoerd in hun businessmodel, product- of dienstenaanbod of prijzen, ervaren aanzienlijke voordelen. Van de respondenten heeft 77 procent de klantenbinding verhoogd, heeft 75 procent meer standaardisatie in de producten en diensten doorgevoerd en zegt 80 procent meer personalisatie in de marketing van diensten te hebben geïntroduceerd.

In totaal is 21 procent van de ondervraagde dienstverlenende organisaties volledig overgestapt op een abonnementsmodel en 52 procent is gedeeltelijk overgestapt. Meer dan twee derde (69%) van de senior-managers en CEO’s verwacht het verdienmodel de komende drie jaar aan te passen. Tegelijkertijd meent 47 procent van alle respondenten dat het te laat is om veranderingen door te voeren en denkt 41 procent dat het achterloopt op de concurrenten. Hiervan geeft 41 procent de technologie-infrastructuur de schuld. Technologie-investeringen openen dan ook deuren naar nieuwe mogelijkheden volgens 60 procent van de respondenten die veranderingen heeft doorgevoerd.

Jonge vs. oude organisaties
De oudste organisaties (met meer dan vijftien dienstjaren) zijn het meest conservatief in het doorvoeren van verandering, volgens het onderzoek. Organisaties die langer dan 50 jaar bestaan, vinden het zelfs minder waarschijnlijk dat XaaS hun businessmodel zal beïnvloeden (28%) tegenover respectievelijk 47 procent en 39 procent bij organisaties die tussen de 15-50 jaar of minder dan 15 jaar bestaan.

“We weten dat technologie de drijvende kracht is achter de snelle ontwikkelingen in de zakenwereld, maar het meten van de daadwerkelijke impact is moeilijker”, zegt Stephan Sieber, CEO van Unit4. “Ons onderzoek toont aan dat dienstverlenende organisaties die de manier waarop ze leveren veranderen, profiteren van de mogelijkheden en als gevolg daarvan de uiteindelijke voordelen zien. De technologie van vandaag kan meer doen dan ooit tevoren en speelt een enorme rol in de ondersteuning van het streven naar modernisering.”

Gerelateerde artikelen