Veel kleine ondernemers technisch failliet

Hun rekeningen kunnen ze niet betalen, maar het vertrouwen neemt wel toe.

Bijna dertig procent van de kleine ondernemers is in april 2021 technisch failliet. Ook heeft ruim vijftig procent van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau. Vooral in de horeca, (detail)handel en zorg liggen de lonen significant lager dan in andere sectoren en is het stressniveau het hoogst.

Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index) waar meer dan duizend ondernemers aan hebben deelgenomen. Deze index is een initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht.

 Ruim de helft van de ondernemers (54%) mist financiële middelen om het bedrijf te continueren. Meer dan de helft van de ondernemers kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen.

De horeca is daarbij het hardst getroffen. Driekwart van de bedrijven uit deze sector staat momenteel aan de rand van de afgrond. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor. Hiervan heeft ‘maar’ veertig procent onvoldoende middelen om het bedrijf voort te zetten.

De innovatiequote neemt sterk af over de hele linie. Er is steeds minder geld voor investeringen en de verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2021 nog lager zal uitvallen. Starters verliezen bovendien in vergelijking met het vorige kwartaal hun innovatievoorsprong. Ondernemers zonder personeel staan er aanzienlijk slechter voor dan ondernemers met personeel.

Maar het ondernemersvertrouwen groeit, die gaat van negatief naar neutraal. Daarnaast is de omzetindex omhooggegaan en nemen de nettomarges significant toe. Die trekken met name aan in de zakelijke dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren.

 

Gerelateerde artikelen