VEB blij met voorstel versterking positie interne accountantsdienst en auditcommittee

De Commissie van Manen wil bij de herziening van de code voor corporate governance de positie van de interne accountantsdienst bij ondernemingen versterken en de auditcommittee binnen de raad van commissarissen verzwaren. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is positief over een groot deel van de aanpassingen die de Commissie van Manen voorstelt. 'De zwaardere positie van interne controle door commissarissen en de interne controledienst zijn zonder meer een welkome aanvulling op de huidige code,' aldus de VEB.

Minder te spreken is de VEB over het feit dat de commissie de deur openzet  voor meer grootaandeelhouders in de raad van commissarissen: ‘Het voorstel is een van de dissonanten in een reeks aan positieve voorstellen van de commissie die vooral moet leiden tot effectievere controle van ondernemingen, transparantie aan beleggers en aandacht voor de lange termijn.’

VEB: ‘De focus op lange termijn waardecreatie is voor de VEB al haar hele historie de basis van goed ondernemingsbestuur. Tegelijkertijd waardeert de VEB het dat de Commissie het nut van tussentijdse rapportages voor aandeelhouders en ondernemingen op waarde weet te schatten. Ook de oproep tot vereenvoudiging van de beloningspakketten van bestuurders zijn een zinvolle suggestie, maar het schrappen van concrete bepalingen is prematuur.’

Gerelateerde artikelen