Vastgoedsector haalt angel uit nieuw BTW-plan overheid

Het aanpakken van vastgoeddeals via aandelen wordt minder streng.     

Het kabinet gaat het wetsvoorstel aanpassen dat de structuur met vastgoedaandelentransacties moet aanpakken. Uit reacties op het conceptwetsvoorstel bleek dat de nieuwe wet kan leiden tot overmatige belastingheffing, zo meldt het ministerie van Financiën.

In het aangepaste wetsvoorstel wordt de overmatige heffing weggenomen en wordt voorzien in overgangsrecht. De voorgenomen inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2025.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel moest een einde maken aan BTW-vrije aankoop van vastgoed via een aandelentransactie. Ook is de sluiproute afgesneden die via een aandelentransactie de overdrachtsbelasting omzeilt.

De vastgoedlobby heeft het ministerie met succes overtuigd dat de aanpassingen schadelijk zijn voor financiering van langlopende trajecten. Door de aanpassingen blijft vastgoed dat twee jaar na de koop voor minstens negentig procent gebruikt wordt voor BTW-plichtige activiteiten buiten de toepassing van de nieuwe maatregel.

Daarnaast wordt het overdrachtsbelastingtarief van de nieuwe maatregel maximaal vier procent. Hierdoor komt de samengestelde belastingdruk uit op ongeveer 21 procent. Volgens het ministerie van Financiën is dat gelijk aan het belastingtarief dat wordt geheven bij nieuw vastgoed.

Ook wordt overgangsrecht ingevoerd voor lopende projecten. Het overgangsrecht gaat gelden voor projecten waar vóór de indieningsdatum van het wetsvoorstel in ieder geval een intentieverklaring is ondertekend. Voor die projecten geldt het wetsvoorstel dus niet en blijft de huidige wetgeving van toepassing.

Het wetsvoorstel wordt nu verder uitgewerkt en loopt mee met het Belastingplan 2024. Dit betekent dat het nieuwe wetsvoorstel op Prinsjesdag 2023 wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen