Vanuit software bedrijfsadministratie gegevens naar CBS verzenden

Predictive Analytics
Voor MKB'ers wordt het beantwoorden van de financiële vragen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) makkelijker én nuttiger. In de loop van dit jaar wordt het voor de ondernemer mogelijk om met één druk op de knop gegevens aan CBS te verzenden. CBS kan vervolgens, via software die deze service ondersteunt, ook nuttige informatie terug leveren.

Het beantwoorden van financiële enquêtevragen is niet het favoriete tijdverdrijf van de ondernemer. Daarom gaat de statistiekorganisatie dat gemakkelijker maken, om te beginnen voor de MKB’er. Met hulp van leveranciers van boekhoud- en rapportagesoftware kan hij straks met één simpele druk op de knop vanuit de software voor de eigen bedrijfsadministratie gegevens naar CBS verzenden. ‘Dat kan omdat deze nieuwe software gebruik maakt van twee nationale standaards: SBR – Standard Business Reporting – en RGS, het Referentie Grootboekschema’, aldus CBS-programmamanager Ran van den Boom.

Groei

SBR – de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages – is ontwikkeld door de Nederlandse overheid in samenwerking met organisaties uit de markt, zoals accountants en softwareleveranciers. De nieuwe elektronische standaard is zich stevig aan het nestelen in de wereld van de digitale rapportages. De Kamer van Koophandel heeft dit jaar voor bedrijven het deponeren van jaarrekeningen in SBR verplicht gesteld. Eerder heeft de Belastingdienst dit voor bedrijven al stapsgewijs verplicht gesteld voor de aangifte. Maar ook andere overheidsinstellingen, waaronder Dienst Uitvoering Onderwijs, werken met de standaard. Banken stimuleren het gebruik door sinds kort kosten in rekening te brengen voor zakelijke klanten die niet in SBR aanleveren. Ook RGS komt in steeds meer boekhoudsoftware beschikbaar. RGS biedt een standaard codering van het rekeningschema, waardoor analyses van de bedrijfsvoering makkelijker worden en er minder vertaalslagen nodig zijn voor rapportages. Hierdoor wordt het mogelijk om de uitvraag door CBS automatisch in te vullen.
 
Benchmarkinformatie

CBS stimuleert ondernemers om hun gegevens op de nieuwe, gemakkelijke manier in te zenden door hen hiervoor nuttige informatie terug te geven. ‘Dat is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Denk hierbij aan benchmarkinformatie, zodat ondernemers hun bedrijfsresultaten kunnen vergelijken met het totaal aan bedrijven in de branche en in de regio’, zegt Van den Boom. ‘Dit idee heeft een grote potentie. Ga maar na: CBS heeft een schat aan informatie voor de ondernemer en accountant. We staan aan het begin van iets moois.’

Meer gemak en nut

Zodra de aangepaste software in de loop van dit jaar op de markt komt, wordt de nieuwe werkwijze mogelijk voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, ook voor MKB-bedrijven die vrijwillig willen inzenden. ‘We beginnen met de MKB-bedrijven omdat de bedrijfsadministratie daar minder complex is’, verduidelijkt Van den Boom. Een aantal softwarebedrijven is inmiddels begonnen met het testen van SBR-berichten aan CBS. ‘Wij gaan gefaseerd te werk. We hebben aan softwareleveranciers gevraagd om eerst de beantwoording van de maand- en kwartaaluitvragen voor de korte termijn statistieken in het MKB mogelijk te maken via SBR met een druk op de knop. Zodra de boekhoud- en rapportagesoftware beschikbaar komt voor ondernemers en accountants en het inzenden met een druk op de knop breed toegepast wordt, breiden we het uit. De volgende stap wordt dan het meer gemak en nut bieden bij de jaaruitvragen van twee andere statistieken. We houden rekening met wensen uit de markt. En we hopen meer kansen zoals deze te benutten omdat steeds meer informatie digitaal beschikbaar is. We zouden dit op termijn willen uitbreiden naar de uitvraag van andere statistieken en van grotere bedrijven, zodat ook daar meer gemak en nut mogelijk wordt. Dus ook hier zijn veel mogelijkheden.’

Waardering

CBS houdt goed contact met softwareproducenten, accountants en ondernemers. ‘Hoe groter de vraag is van ondernemers en accountants, des te sneller producenten hun software zullen aanpassen naar de twee nationale standaards’, aldus Van den Boom. ‘Als CBS spreken wij onze waardering uit door elke softwareproducent die zijn product aanpast een taart – en dus ook publiciteit – aan te bieden.’

 

(CBS

Gerelateerde artikelen