Van Pelt Vlees neemt Verba Vlees en Bio Comp over

fallback
Van Pelt Vlees BV één van de toonaangevende leveranciers van voorverpakt vlees - neemt de activiteiten van Verba Vlees BV en het gelieerde Bio Comp te Scherpenzeel over.

Voor 75 van de circa 125 werknemers van het in faillissement verkerende bedrijf Verba Vlees blijft daardoor werkgelegenheid behouden. Verba Vlees gaat verder onder de nieuwe naam: Van Pelt Retail Food BV. Door de overname van de activa en het grootste deel van de medewerkers na het faillissement van Verba Vlees BV wordt een directe doorstart van de activiteiten mogelijk gemaakt. Voor de afnemers en leveranciers betekent dit een ononderbroken voortzetting van de relatie en leveranties.

De heer G.J. van PReceived, directeur/eigenaar van Van Pelt Vlees BV: “Door deze transactie en door het adequaat en efficiënt inzetten van gemotiveerde mensen en middelen kan het volgens afspraak leveren van producten en diensten aan de huidige afnemers van Verba Vlees en Bio Comp onverkort worden voortgezet. De nieuwe combinatie levert aanzienlijke synergievoordelen op, onder meer op het vlak van het gezamenlijk inkopen, coördinatie van transport en verkoop. Dit zal leiden tot en verdere verbetering van onze dienstverlening tegen een optimale prijs. Daarnaast leidt deze overname tot verbreding van ons assortiment en realiseren wij een aanzienlijke versterking van onze marktpositie als onafhankelijke partij in Nederland.”

De overgenomen activiteiten van Verba Vlees BV- het verpakken en toeleveren van vleesproducten aan grote, middelgrote en kleinere supermarkten – worden geïntegreerd met de activiteiten van Van Pelt Vlees BV. Deze omvatten het uitbenen (via dochterbedrijf ZVH Vlees te Middelburg), proportioneren, verpakken en toeleveren van vlees voor supermarkten, horeca en institutionele afnemers.

Sinds de surséance van betaling is door diverse partijen interesse getoond voor de activiteiten. Kort daarop volgde het faillissement. Door de curator zijn hierna direct gesprekken gevoerd om de activiteiten van Verba Vlees BV van de ondergang te redden. Behalve de prijs die Van Pelt Vlees BV voor de overname betaalt, zijn het de maximaal haalbare werkgelegenheid die wordt geboden, het beschikbare management, de aanwezige kennis en de mogelijkheid om leveranties aan afnemers zonder onderbreking voort te kunnen zetten, die een belangrijke doorslag hebben gegeven bij het bereiken van overeenstemming over deze transactie met de door de rechtbank aangestelde curator.

Partijen doen geen uitspraken over de hoogte van de overnamesom. De nieuwe combinatie biedt werkgelegenheid aan circa 425 werknemers verspreid over drie vestigingen (Hellevoetsluis, Middelburg en Scherpenzeel) in Nederland. Op jaarbasis bedraagt de omzet circa EURO75 miljoen.