Van inkoper naar intrapreneur

Petra Neessen
"Inkopers die nieuwe kansen herkennen, innovatief zijn en risico's durven nemen." Petra Neessen, promovendus.

Inkopers kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie van een weggooicultuur naar een circulaire economie. Dat concludeert Petra Neessen in haar onderzoek ‘Closing the Loop: Intrapreneurship and Circular Purchasing’. Neesen is promovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit en verdedigt op vrijdag 2 oktober 2020 online haar proefschrift.

Organisaties moeten op zoek gaan naar duurzame businessmodellen. Neessen neemt in haar proefschrift de circulaire economie als voorbeeld: een systeem van gesloten kringlopen, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, afval zoveel mogelijk terug in de keten komt en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Inkopers worden intrapreneurs

Inkopers zijn verantwoordelijk voor het selecteren van leveranciers en hebben daardoor een directe invloed op de rol van de organisatie binnen de keten en een strategische positie. Zij kunnen van onderuit een transitie richting circulariteit op gang brengen. Neessen noemt ze intrapreneurs: inkopers die nieuwe kansen herkennen, innovatief zijn en risico’s durven nemen, met als doel het creëren van nieuwe producten en diensten.

Als ondernemende inkopers voldoende bewegingsvrijheid krijgen, kunnen ze belangrijke stappen zetten, maar het succes van deze individuele inkoper wordt beïnvloed door de mogelijkheden die de inkoper heeft in zijn/haar functie en de omgeving waarin de inkoper functioneert. Circulair inkopen vergt dan ook een andere aanpak van organisaties, inkopers en andere stakeholders. Het promotieonderzoek van Neessen maakt onderdeel uit van het NWO researchprogramma Sustainable Business Models, dat gefinancierd wordt door NWO en kennisnetwerk Nevi.

(bron: CFO.nl; foto: LinkedIn)

Gerelateerde artikelen