Valutakoersverlies op deelneming wellicht toch aftrekbaar

Als een Nederlandse vennootschap die onder de vennootschapsbelasting valt een valutakoersverlies lijdt op een buitenlandse deelneming, is dat verlies dan aftrekbaar? Volgens de wet niet. Maar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie lijkt de andere kant op te wijzen.

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor bijvoorbeeld vennootschappen met een dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk, gezien de recente devaluatie van de Britse pond. Kort gezegd is sprake van een deelneming indien een belang wordt gehouden van tenminste 5% in een dochtermaatschappij.

Als hoofdregel geldt dan dat het resultaat behaald met die deelneming is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Aan de ene kant betekent dit dat dividenduitkeringen of verkoopwinsten bij de verkoop van de aandelen in de deelneming niet worden belast.

Aan de andere kant zijn verliezen uit hoofde van de deelneming ook niet aft rekbaar. Dat geldt ook voor koersverliezen. De wet maakt wat dat betreft geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse deelnemingen. Op 28 februari 2008 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in een Duitse zaak die mogelijk ook gevolgen heeft voor Nederland.

In de fiscale literatuur wordt aan de hand van deze uitspraak namelijk betoogd dat koersverliezen op een in een ander EU-land gevestigde deelneming in Nederland aft rekbaar zijn. Op basis van de uitspraak van het Europese Hof lijkt het inderdaad pleitbaar dat een koersverlies dat een Nederlandse vennootschap lijdt op een in de Europese Unie gevestigde deelneming toch in aftrek mag worden gebracht.

De weigering van een dergelijke aftrek zou mogelijk in strijd zijn met de Europese vrijheid van vestiging. Voorwaarden waaronder een niet-aftrekbaar koersverlies dan toch aftrekbaar moet worden gesteld zijn dat

• de Nederlandse aandeelhouder daadwerkelijk een economisch verlies heeft geleden; • het koersverlies naar zijn aard alleen in Nederland tot uitdrukking gebracht kan worden (en dus niet ook in het buitenland);
• het moet gaan om een definitief koersverlies.

Dit laatste is echter momenteel nog niet volledig duidelijk. Mogelijk is het ook pleitbaar om ongerealiseerde koersverliezen op deelnemingen in aftrek te brengen. Opgemerkt zij dat de fiscus het standpunt kan innemen dat een valutakoersverlies niet aftrekbaar is. De genoemde uitspraak van het Europese Hof biedt wat dat betreft geen volledige zekerheid voor de Nederlandse situatie.

Gerelateerde artikelen