USG People optimaliseert financieringsstructuur

De totale schuldpositie van USG People is in de afgelopen jaren substantieel verbeterd en de balans is verder versterkt.

USG People N.V. heeft gebruik gemaakt van de huidige gunstige marktomstandigheden en op 14 oktober 2015 vervroegd een gesyndiceerde kredietovereenkomst van 450 miljoen euro succesvol vernieuwd. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en vervangt de in 2011 afgesloten faciliteit die in juli 2016 zou aflopen.
De beschikbare faciliteit kon door de afgenomen kredietbehoefte verder worden verlaagd van 500 miljoen euro naar 450 miljoen euro. De overeenkomst bevat tevens opties om de looptijd te verlengen met maximaal twee keer één jaar en het beschikbare bedrag te verhogen met 150 miljoen euro. De overeenkomst is afgesloten met een internationaal syndicaat van zes toonaangevende banken. De bookrunning mandated lead arrangers zijn ABN AMRO en ING.
Dankzij de gunstige condities leidt de herfinanciering tot een significante verlaging van de jaarlijkse financieringslasten. Op 23 september 2015 werd reeds de achtergestelde lening van 60 miljoen euro vervroegd afgelost. Daarnaast werden in augustus 2015 30 miljoeneuro  langetermijnvorderingen (CICE) over 2013 en 2014 op de Franse overheid aan een financiële instelling verkocht. Deze verkoop werd aangewend om de factoring van handelsvorderingen (tweede kwartaal 2015: 122,4 miljoen euro) te verlagen. Beoogd wordt om ook de CICE-vorderingen over 2015 te verkopen om zodoende de factoring van handelsvorderingen en de bijhorende interestlasten nog verder te verminderen.
De totale schuldpositie van USG People is in de afgelopen jaren substantieel verbeterd en de balans is verder versterkt. De huidige financieringsstructuur en de positieve operationele kasstroom bieden comfortabele ruimte en zekerheid om de strategische plannen onbelemmerd te kunnen uitvoeren.
De optimalisatie heeft een positief effect op de nettowinst vanaf het vierde kwartaal 2015.

Gerelateerde artikelen