‘Unicorns at the gate’

In het eerste half jaar van 2021 bereikten wereldwijd 249 nieuwe startups de status van unicorn.

Ultimo 2020 constateerde Onderzoeksbureau Oxera dat het aantal Europese bedrijven met een beursnotering sterk daalt. Tussen 2010 en 2018 zijn er binnen de Europese Unie 854 bedrijven van de beurs verdwenen – het aantal noteringen daalde met 12%.

Eigenlijk slinkt het uitstaande beurskapitaal al langer – niet alleen door minder noteringen. Maar ook door het op grote schaal inkopen van eigen aandelen. En meer bedrijven zoeken een notering buiten de EU (bv. Wall Street – de NYSE of de Nasdaq).

Toch lijkt er sprake te zijn van een boeiende omkeer. Het aantal nieuwe bedrijven dat meer dan 1 miljard dollar waard is (‘unicorn’), is in een jaar tijd verdubbeld. Niet alleen Nederland deelt in die trend, het lijkt Europees breed.

Medio 2021 drie unicorns in één maand: betaalbedrijf Mollie, onlinebank Bunq, en Remote (online platform dat bedrijven helpt bij het aannemen van personeel in het buitenland). Nieuwe miljardenbedrijven volgen elkaar in hoog tempo op – uit een rapport van CB Insights blijkt dat in het eerste half jaar van 2021 wereldwijd 249 nieuwe startups de status van unicorn bereikten; dat is tweemaal zoveel als in 2020.

Daarbij valt op dat er een inhaalslag ten opzichte van de VS wordt gemaakt. De Amerikaanse belegger richt de aandacht steeds frequenter op Europa. Van de 10 grootste deals waren er 4 Europees: naast Mollie, het Zweedse Northvolt (batterijen), het Duitse Celonis (software) en het eveneens Duitse Trade Republic (beleggingsapp).

Steeds meer bedrijven lijken niet alleen gegrepen door ‘triple triple triple double double’, maar lijken ook steeds frequenter het eerst drie keer groeien met 300%, dan twee keer met 200% te realiseren.

Europa lijkt een mooie broedplaats voor unicorns. Er stroomt steeds meer durfkapitaal naar en door Europa. Er lijkt onder de Europese bevolking een voedingsbodem om nieuwe diensten en producten uit te proberen. Gunstige Europese regelgeving, goed onderwijs. En een omgeving waarin binnengelopen ondernemers dóórinvesteren in weer nieuwe startups. Een zichzelf versterkende dynamiek. En een ecosysteem van rolmodellen, talent met ervaring, en kapitaal.

En die bovengenoemde boeiende omkeer kan weleens zijn gelegen in het fenomeen ‘spacs’ (‘special purpose acquisition companies’), ook wel blanco cheque bedrijven genoemd: beursgenoteerde zakken met geld. De spac, waarbij geld wordt opgehaald om een niet-beursgenoteerd bedrijf op te kopen, wint snel aan populariteit (ondank vele kanttekeningen). Unicorns lenen zich daar uitermate goed voor. Er zal een strijd ontstaan tussen Europese beurzen en die in de VS. Een boeiende tijd, een boeiende strijd.

Gevolg van deze ontstane concurrentie: ten eerste, investeerders betalen veel voor weinig aandelen; dat stuwt de waarde van veel jonge bedrijven op; ten tweede de durfinvesteerders hopen dat hun investeringen fors renderen bij een beursgang (middels een spac, of anderszins), of bij een overname.

Het gevaar van een bubbel zit er altijd in – de tijd zal het leren of waarde gaan materialiseren. Renderen of niet – een waardevolle vraag.

Leo van der Voort

Door Leo van de Voort. Hij is bestuursadviseur bij Fuel for Living Strategies, voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en auteur van het boek Vensters op waarde.

Gerelateerde artikelen