Uitzendbureaus in de hoek waar de klappen vallen

Shake-out door hoge prijzen, schulden regelgeving en krapte.

Uitzendbureaus en andere aanbieders van flexwerk staan aan de vooravond van een shake-out. Door oplopende kosten, nieuwe regelgeving, schulden en personeelskrapte werken de verdienmodellen niet meer. Verschillende flexpartijen zullen dit niet overleven.

Dat meldt ING in een sectoranalyse. In de toekomst wordt uitzendwerk alleen ingezet voor ‘ziek & piek’ en niet langer voor werk op structurele basis, een enkele uitzondering daargelaten, aldus ING. Hierdoor zal een deel van het uitzendwerk in zijn huidige vorm in de toekomst weinig bestaansrecht meer hebben.

Met name flexbedrijven die hun bestaansrecht ontlenen aan sterke concurrentie op het gebied van uitgeklede arbeidsvoorwaarden zitten in het nauw, denkt ING. Greote hoeveelheden goedkope flexkrachten zijn nauwelijks nog te vinden.

Later dit jaar en begin volgend jaar gaat de flexbranche de neergang al voelen. Bij economische groei neemt de vraag naar flexwerkers toe, in tijd van neergang gaat het omgekeerd. Voor 2023 wordt een lagere volumegroei van ongeveer 3 procent verwacht. Daarmee is de sector eind 2023 qua volume nog altijd niet terug op het pre-coronaniveau. 

Daarnaast zet de personeelskrapte ook een rem op de groei, vervolgt ING. De krapte loopt in rap tempo op en is door vergrijzing en ontgroening structureel van aard. In het tweede kwartaal 2022 gaf bijna twee derde van de flexbedrijven aan de personeelsschaarste als een belemmering te ervaren.

De krapte leidt ook tot hogere tarieven. Zo zijn de tarieven in de flexbranche in het eerste kwartaal 2022 met 6 procent fors gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Niet alleen stijgen de loonkosten, ook het zoeken naar een juiste kandidaat duurt langer vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor stijgt de zogenoemde ‘cost-per-hire’.

Een andere grote uitdaging vormt de impact van strengere regelgeving op de sector. Eén van de ambities in het regeerakkoord is de modernisering van de arbeidsmarkt om deze meer toekomstbestendig te maken. Onder meer door de volgens velen doorgeslagen flexibilisering een halt toe te roepen, flexwerkers beter te beschermen en om een gelijker speelveld op de arbeidsmarkt te creëren. 

ING verwacht dat er verder meer faillissementen in de sector gaan komen, doordat flexbedrijven opgebouwde belastingschulden moeten aflossen. Voor de gehele branche bedraagt de belastingschuld 985 miljoen euro, wat neerkomt op gemiddeld 323.000 euro per flexbedrijf dat belastinguitstel heeft aangevraagd.

De genadeklap komt van zzp’ers. Terwijl de uitzendbureaus worstelen met regels, krapte en geld, wordt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vanwege uitvoeringsproblemen tenminste naar 2027 doorgeschoven. De handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst wordt eveneens doorgeschoven naar uiterlijk 1 januari 2025. Het risico op een verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar zzp’ers is hierdoor groot, zo waarschuwt ING.