Uittreden uit pensioenfonds mogelijk in 7 sectoren

Zeven bedrijfstakpensioenfondsen zijn niet geslaagd voor de zogeheten "performancetoets". Aangesloten bedrijven kunnen nu uittreden.

Bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfondsen die gezakt zijn voor de performancetoets hebben nu de mogelijkheid uit te treden. En dat kan zomaar flinke kostenvoordelen opleveren.

De beleggingsprestaties van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten jaarlijks worden getoetst. Hiervoor zijn de z-score en de performancetoets ontwikkeld. De z-score is een maatstaf die weergeeft wat de beleggingsresultaten van een pensioenfonds zijn ten opzichte van de resultaten van een vooraf door het pensioenfonds zelf gekozen benchmark.

Hierbij spelen ook de samenstelling van het belegd vermogen en de uitvoeringskosten een rol. Voor het bepalen van de performancetoets worden de z-scores over een periode van 5 jaar opgeteld en gedeeld door de wortel van vijf. De performancetoets dient bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds hoger uit te komen dan -1,28.

Omdat het communicatietechnisch duidelijker is dat de uitkomst van de performancetoets nul of hoger moet zijn, is in 2007 besloten om bij de uitkomst van de performancetoets 1,28 op te tellen. Bij een negatief resultaat van de performancetoets (p-toets < 0) vervalt de verplichtstelling en mogen ondernemingen ervoor kiezen om hun pensioenregeling elders onder te brengen.

De publicatie van de z-score en de performancetoets bevordert de transparantie over het gevoerde beleid. De z-scores worden gecontroleerd door de accountant. In totaal hebben zeven pensioenfondsen een negatieve uitkomst van de performancetoets. Het gaat om:
– Bedrijfstakpensioenfonds voor Groente- en Fruitverwerkende Industrie
– Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf
– Bedrijfstakpensioenfonds Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (MITT)
– Bedrijfstakpensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
– Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suiker- en chocoladeverwerkende Industrie
– Bedrijfstakpensioenfonds voor de personeelsdiensten (STIPP)
– Bedrijfstakpensioenfonds Verf- en Drukinktindustrie

Concreet betekent dit dat ondernemingen die nu zijn aangesloten bij een van deze zeven pensioenfondsen, de mogelijkheid hebben om uit te treden bij het pensioenfonds. Dit kan kostenvoordelen opleveren en meer vrijheid, maar uiteraard kunnen er ook nadelen zijn zoals bijvoorbeeld het verlies aan schaalgrootte.

Gerelateerde artikelen