Uitstel belastingaangiften ivm Covid-19

Belastingdienst biedt betalingsuitstel lb, vpb en btw voor bedrijven, die door coronavirus getroffen zijn.

Om de gevolgen van het Covid-19 te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bedrijven kunnen vragen om bijzonder uitstel van betaling van alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.

Zo kan bijvoorbeeld bij een een lagere winstverwachting door de uitbraak de voorlopige aanslag wijzigen, zodat direct minder belasting betaald hoeft te worden. Bij de aanvraag moet een verklaring gevoegd worden van een deskundige derde. Die verklaring moet aantonen dat:

  1.     Er sprake is van bestaande betalingsproblemen (niet van te verwachten).
  2.     De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van Covid-19.
  3.     De onderneming levensvatbaar is.

Als deskundige derde kan dienen:

  •     Een externe consultant.
  •     Een externe financier.
  •     Een brancheorganisatie.
  •     Uw eigen accountant of financieel adviseur.

Meer informatie over de aanvraag is hier te vinden.

(bron: Belastingdienst)

Gerelateerde artikelen