UBO-register blijft, privacyzaak kan staartje krijgen

Het vorig jaar ingevoerde UBO-register bij de Kamer van Koophandel hoeft niet buiten werking worden gezet.

De kortgedingrechter in Den Haag heeft een vordering hiertoe van privacy-organisatie Privacy First afgewezen. Toch krijgt de zaak mogelijk later nog een staartje.

Het gaat om een uitgebreid bestand van namen en andere gegevens van bijvoorbeeld aandeelhouders en bestuurders (UBO’s) van bedrijven, verenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties en goede doelen. Het register is bedoeld als middel in de strijd tegen witwassen en terrorisme. Maar iedereen die bereid is hiervoor een klein bedrag te betalen, kan de informatie inzien.

“Door het UBO-register komen privacygevoelige gegevens van miljoenen mensen op straat te liggen”, zegt advocaat Otto Volgenant van Privacy First. Volgens hem zorgt het register daarom voor meer schade dan dat hiermee effectief criminele praktijken worden bestreden. “Het is met een kanon op een mug schieten”, benadrukt hij.

De rechter vindt het te ver gaan om het register uit de lucht te halen. Nederland heeft dit register namelijk ingevoerd om te voldoen aan Europese richtlijnen. Het schrappen van UBO zou betekenen dat Nederland in strijd handelt met wat in Brussel is besloten.

Er is wel aanleiding om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de Europese witwasrichtlijnen die de grondslag vormen voor het UBO-register, erkent de rechter. Hij verwijst daarbij naar een kritisch advies van de Europese privacy-toezichthouder EDPS.

Privacy First had gevraagd of de rechter de kwestie aanhangig wilde maken bij het Europese Hof van Justitie. Dat kan door zogeheten prejudiciële vragen te stellen. Dat laatste acht de rechter evenwel niet zinvol. Het Europese hof kijkt al naar de zaak, omdat een Luxemburgse rechter in november vorig jaar vragen heeft gesteld. Dezelfde vragen vanuit Nederland nog eens sturen zou niet nodig zijn.

Ondanks de afwijzing van de vorderingen, wordt bij Privacy First toch positief gereageerd. “De hoogste Europese rechter zal hier uiteindelijk over oordelen. Ik verwacht dat die een streep door het UBO-register zet”, geeft Volgenant aan.

Gerelateerde artikelen