UBL Readiness Monitor in het kader van de Europese Norm voor e-factureren

De afgelopen 2 á 3 jaar heeft het merendeel van leveranciers van boekhoudsoftware, e-facturatiedienstverleners en aanbieders van scan- en herkenoplossingen UBL geïmplementeerd.

Dat het onderwerp leeft blijkt wel uit het feit dat in minder dan een jaar tijd meer dan 100 leveranciers zich hebben aangemeld voor UBL Ready (via de UBL Ketentest). 

Europese e-factuurstandaard EN 16931
Zoals bekend is “EN 16931” een feit als één Europese norm voor elektronisch factureren vanaf eind 2018 (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT; Wij richten ons alleen op UBL.) Uitgangspunt voor alle informatie op www.ublketentest.nl en www.ublready.com is per juni 2017 “EN 16931”.

Over dit onderwerp staan nog de nodige vragen open. Wat betekent de Europese richtlijn 2014/55/UE en de norm “EN 16931” voor –de adoptie van– elektronisch factureren in Nederland? Waar gaat het goed en waar gaat het mis? 

UBL Readiness Monitor
Met behulp van vragen in een uitgebreid Word document wil UBL Ready (een initiatief van Friso de Jong en Gerard Bottemanne) via de UBL Readiness Monitor duidelijkheid krijgen voor zowel dienstverleners als gebruikers (in het business-to-business als business-to-government segment van e-factureren) wat hen de komende periode te wachten staat.

De vragen zijn onderverdeeld naar:
– De syntax van de facturen (in UBL);
– Het verzenden en ontvangen van de facturen;
– Factureren aan de overheid.

De vragenlijst is inmiddels breed uitgezet onder softwareleveranciers, de overheid en andere betrokkenen. De deadline is 15 september 2017. De bedoeling is dat de antwoorden op de gestelde vragen in het kader van de UBL Readiness Monitor medio september 2017 zijn ontvangen. De antwoorden worden dan verwerkt, waarna de definitieve versie van de UBL Readiness Monitor beschikbaar is vanaf het 4e kwartaal 2017.

Bron: softwarepakketten.nl

Gerelateerde artikelen