Tweede golf zorgen

Een tweede coronagolf, wat betekent dit voor het economisch herstel?

Wereldwijd begint het virus weer om zich heen te grijpen. Nieuwe beperkende maatregelen zijn vooralsnog relatief mild en lokaal gericht. Maar angst kan al voldoende zijn om het prille economische herstel in de kiem te smoren. Terwijl het aantal besmettingen oploopt, blijkt uit de laatste enquêtecijfers over de economie hoe kwetsbaar het herstel is. Het consumentenvertrouwen in de eurozone steeg in september van -14,7 naar -13,9, wat een kleine verbetering is ten opzichte van voorgaande maanden. Hoewel het consumentenvertrouwen nog steeds stijgt, is de snelheid van het herstel er duidelijk uit. Ook staat de index historisch gezien op een laag niveau. Dit duidt op voorzichtigheid onder consumenten.

De eerste resultaten van de inkoopmanagersenquêtes (PMI) die deze week uitkwamen leiden tot zorg over het herstel. Het algemene cijfer zakte terug tot net boven de 50, wat stagnatie van het herstel aangeeft. Voor de dienstensector viel de index terug tot onder de 50, naar 47,6, wat duidt op verslechterende marktomstandigheden. De daling van het cijfer en het feit dat veel respondenten hierbij de tweede besmettingsgolf noemden als onderbouwing baart zorgen over de groei. Het lichtpunt uit de PMI was dat het herstel van de industrie vooralsnog doorzet. De index voor september ligt op 56,8, dat is meer dan een punt hoger dan het cijfer voor augustus.

Zowel het consumentenvertrouwen als de PMI schetsen een beeld van een kwetsbaar herstel. Verandering van gedrag door het virus en scherpere anti-coronamaatregelen kunnen het herstel doen stokken. Dit maakt dat de stijging in het aantal besmettingen de komende tijd onder een vergrootglas zal liggen.

(bron: ING; foto: Jasmin Sessler, Unsplash)

Gerelateerde artikelen