Twee derde Nederlandse organisaties kan datakwaliteit niet waarborgen

67 procent van de Nederlandse organisaties heeft geen goed proces ingeregeld om datakwaliteit te waarborgen.

Dit blijkt uit het onderzoek(#1) ‘Big Data in Western Europe Today’ dat is uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Xerox, onder 330 top-level leidinggevenden in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
Dit staat tegenover een gemiddelde van 55 procent. Nederland loopt hiermee achter op zowel Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk. Belgische organisaties staan voor dezelfde uitdaging als Nederland. Het onderzoek werd in januari 2015 voltooid.
Om deze processen in te regelen is een derde van de organisaties van plan om meer kennis in huis te halen door het inzetten van data engineers. 30 procent van de organisaties geeft aan op zoek te gaan naar data governance developers en data scientists. De laatste groep van 30 procent besteedt dit liever uit aan een leverancier. 59 procent hiervan geeft aan liever een samenwerking aan te gaan met twee leveranciers, waar de één branchekennis brengt en de ander een specialist is in analytics.
De grootste uitdaging voor het goed inregelen van big data-processen is voor ruim een derde (36%) van de Nederlandse top-level leidinggevenden het gebrek aan toegang tot interne data. Technische knelpunten belemmeren hen om big data-strategieën te implementeren binnen de organisatie en daarmee hun datastroom op orde te hebben. 
#1 – Over het onderzoek
Definitie: Forrester definieert Big Data als een set van methoden, processen, architecturen en technologieën, waar specifieke hardware, algoritmes, kennis of processen verder gaan dan de standaardtechnieken die gebruikt worden in data analytics om waarde te halen uit data in een groot volume, in snelheid of uit diverse gegevens. 
Het onderzoek “Big Data in Western Europe Today”, voerde Forrester uit onder 330 senior business (CEO, HR, Finance en Marketing) en IT-beslissers in Retail, Hightech, industriële en financiële dienstverlenende organisaties in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd in januari 2015 voltooid.

Gerelateerde artikelen