Twee derde bedrijven ondervindt schade Brexit

Kwart Nederlandse bedrijven wil vestiging in Engeland tegen gedoe.

Nu de Brexit drie maanden oud is, heeft de Netherlands British Chamber of Commerce de balans opgemaakt onder ondernemers aan beide zijden van de grens. Daaruit blijkt dat bijna twee derde (64%) van de bedrijven die handeldrijven met het Britse eiland zich benadeeld voelt door de Engelse uittreding uit de EU. 

In de goederensector heeft tachtig procent schade opgelopen, aan beide zijden van de grens. Vier op de tien ondernemers zegt dat de omzet heeft geleden onder de Brexit. Ondernemers worden verder geplaagd door hogere kosten (70%), bureaucratie (63%)en vertragingen (53%).

In de dienstensector ondervinden bedrijven minder last van de Brexit. Hier ervaart ‘slechts’ 45 procent van de Nederlandse ondernemers negatieve effecten. 

Sinds brexit en de handelsdeal die Brussel en Londen net voor Kerst hebben gesloten is zakendoen tussen het VK en Nederland voor bijna twee derde van de ondervraagde ondernemers moeilijker geworden. Daarbij past de aantekening dat de Britten ‘hun’ eisen voor uit de Europese Unie komende goederen voorlopig ook nog hebben uitgesteld.

Een kwart van de Nederlandse respondenten heeft een vestiging in Engeland geopend, of overweegt dat te doen. Dit om de export te vergemakkelijken. Omgekeerd overwegen bijna twee keer zoveel Engelse bedrijven om een vestiging in de EU te openen (46%). Nederland is als land van vestiging voor hen gunstiger dan Frankrijk, Duitsland of België. Dit vanwege de goede beheersing van het Engels, de nabijheid tot belangrijke markten en een betrouwbaar en stabiel businessklimaat.