Twee derde bedrijfsprocessen gedigitaliseerd

Coronacrisis gaf vleugels aan digitalisering en productiviteit
Over vijf jaar zullen nagenoeg alle processen digitaal verlopen.

Nederlandse bedrijven hebben twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over vijf jaar zijn vrijwel alle processen gedigitaliseerd, zo is de verwachting. In het mkb is het vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar iets groter dan in de grootzakelijke markt.

Dit blijkt uit een online steekproef uitgevoerd door Kien Onderzoek in opdracht van Visma Software. Voor het zesde jaar op rij werd de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 66 procxdent. In 2025 zal dat naar verwachting 78 procent zijn.

Het verwerken van bankmutaties is met 75 procent het meest gedigitaliseerde proces. De overheid/non-profitsector gaat daarbij aan kop met 83 procent, gevolgd door de dienstverlening met 77 procent. De verschillen tussen de grootzakelijke markt en het mkb zijn klein.

Bijna drie kwart van alle facturen wordt digitaal verstuurd. Dit jaar is het digitaal versturen van facturen meer in zwang bij kleinere organisaties (76%) dan in grotere (71%). De drempel voor het digitaal versturen van facturen lijkt ook dit jaar voor een groot deel aan de kant van de klanten te liggen. Het ontvangen van facturen gebeurt voor 68 procent digitaal, zowel voor het mkb als de grotere bedrijven. Ook de verwerking van facturen gebeurt voor ruim twee derde digitaal, waarbij het verschil tussen mkb en de grotere bedrijven bijna is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

Digitalisering van bedrijfsprocessen heeft impact op plaatsonafhankelijk werken. 67procent van de medewerkers is in staat om vanaf elke locatie en op elk moment toegang tot de bedrijfssystemen te krijgen. Dit jaar is er wel weer een duidelijk verschil te zien tussen de grootzakelijke markt (74%) en het mkb (61%). Het aantal organisaties dat in de cloud werkt, is met 58 procent gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het cloudgebruik in het mkb (60%) is iets toegenomen in vergelijking met de grootzakelijke markt (56%).

Bijna een kwart (24%) van de ondervraagde organisaties geeft aan meer bedrijfsprocessen te willen automatiseren. Zowel in het mkb als in de grootzakelijke markt wordt HR genoemd als een van de processen die organisaties zouden willen digitaliseren. Ook rond voorraadbeheer en productie bestaan er wensen voor meer digitalisering.

Net als vorig jaar benaderen de meeste bedrijven digitalisering op een strategische manier: 34 procent besteedt aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Iets meer dan een vijfde kiest voor een integrale benadering. Bijna de helft van de organisaties binnen de grootzakelijke markt zet strategisch in op digitalisering; dit is twee keer zoveel als in het mkb.

De grootste uitdagingen bij het digitaliseren van hun processen zie bedrijven op het gebied van security. Ze maken zich onder meer zorgen over cybercrime, privacy en de AVG. Mensen blijven eveneens een aandachtspunt. Hoe krijg je ze mee in veranderingen? Hoe leid je ze goed op? En hoe haal je de juiste kennis in huis voor het digitaliseren van processen?