Dit jaar tsunami aan faillissementen verwacht

Volgend jaar zal de teller op 5300 omgevallen bedrijven staan.

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt in 2023 naar verwachting met maar liefst 79 procent en in 2024 met 21 procent. Dat is een trendbreuk in vergelijking met 2020 en 2021, toen tijdens de coronacrisis juist sprake was van een sterke daling. Nu de aan corona gerelateerde overheidssteun sinds vorig jaar is stopgezet, komt het aantal faillissementen dit jaar waarschijnlijk terug op het niveau van vóór corona en zal een deel van de bedrijven die hiermee overeind zijn gehouden alsnog omvallen.

Hiervoor waarschuwt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2023 en 2024. Dit jaar voorziet de kredietverzekeraar 4300 faillissementen. Volgend jaar eindigt de teller op 5300 bedrijven die omgevallen zijn. Wereldwijd verwacht Atradius dat het aantal faillissementen dit jaar met bijna de helft zal stijgen.

In Nederland was in 2020 en 2021 nog sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen. In deze jaren zorgden de omvangrijke overheidssteun voor een sterk verbeterde liquiditeitspositie van bedrijven. Direct na het stopzetten hiervan bleef het aantal faillissementen aanvankelijk laag, maar in het laatste kwartaal van 2022 nam het aantal bedrijfssluitingen snel toe.

De stijging over heel 2022 kwam uiteindelijk uit op veertien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. “Hoewel deze stijging aanzienlijk is, moet bedacht worden dat het aantal faillissementen van een historisch laag niveau komt”, zo nuanceert Theo Smid, senior econoom van Atradius. “Bovendien ligt het verwachte niveau in 2023 veel lager dan tijdens de vorige piek in 2013, toen sprake was van 12.500 faillissementen.”