Wordt verzekeren te duur?

Premies bedrijfsverzekering stijgen veel harder dan inflatie, in 2020 al 12 procent. Eisen telkens strenger.

Premies voor bedrijfsverzekeringen stegen in 2020 gemiddeld met bijna 12 procent. Bijna 40 procent van de bedrijven vindt de huidige verzekeringscontracten een verslechtering ten opzichte van 2019. Twee derde van de bedrijven verwacht voor 2021 een verdere verslechtering. Dat is de conclusie vandaag van een onderzoek onder meer dan 500 Nederlandse bedrijven met een omzet van 50 miljoen tot 1 miljard euro, door verzekeringsmakelaar Marsh.

“Met name de verslechterde technische resultaten van verzekeraars met betrekking tot het verzekeren van grote bedrijven en organisaties in combinatie met de oplopende schadelast voor catastroferisico’s zorgt voor extra onzekerheid,” aldus Marsh. De ondervraagde bedrijven verwachten hierdoor verhoogde premies, aangescherpte voorwaarden en verregaande preventie-eisen, hoewel 68 procent niet of nauwelijks op de hoogte is van de exacte implicaties.

Impact corona

Het onderzoek vroeg ook welke risico’s door de coronapandemie de grootste impact hebben:

1. Fysieke en mentale gezondheid en veiligheid: 38 procent
2. Bedrijfscontinuïteit, crisismanagement en crisis- en noodplannen: 34 procent
3. Cybercriminaliteit: 25 procent
4. Frauderisico: 24 procent

(bron: Marsh; foto: Artem Beliaikin, Unsplash, edited)

Gerelateerde artikelen