Trudy Sas, concerncontroller Stage Entertainment: ‘Ik heb een sterk analytisch vermogen’

fallback
Trudy Sas is concerncontroller bij Stage Entertainment, een internationale entertainmentgroep die een flinke groei doormaakt. Sas groeit mee. 'Ik wacht niet op cijfers, maar doe zelf onderzoek. Daarnaast wil ik nog meer sparren over strategie. Op die terreinen ligt mijn toegevoegde waarde.'

Trudy Sas, is het prototype van een selfmade woman. De concerncontroller van Stage Entertainment heeft niet het geijkte carrièrepad van de doorsnee controller gekozen. Na het behalen van haar vwo-diploma koos ze voor werk in plaats van een vervolgstudie.


Via een aantal omzwervingen kwam Sas bij de interne accountantsdienst van de ANWB terecht. Daar kwamen haar passie en talent voor het vak aan de oppervlakte. Met haar kwaliteiten wist Sas het tot nu toe ver te schoppen. ‘Ik heb een sterk analytisch vermogen. Dat is iets dat je niet kunt leren maar wat van essentieel belang is in mijn vakgebied.


Geef mij een schoenendoos met bonnen en ik zorg dat er een overzichtelijke administratie uitrolt. Ik heb nooit carrière willen maken. Plezier hebben in dat wat ik doe  en mijn werk goed doen, dat is mijn drijfveer. Pas tijdens mijn carrière heb ik de nodige vakopleidingen gevolgd.’  


Endemol
Joop van den Ende, oprichter en voorzitter van Stage Entertainment, een internationale entertainmentgroep, loopt als een rode draad door haar carrière.


Sas: ‘Toen ik bij een accountantskantoor werkte bij wat destijds nog Arenthals Chaudron (tegenwoordig Grant Thornton. red.)  heette, was het bedrijf van Van den Ende één van onze klanten. Wat mij betreft was het ook veruit de leukste klant. Vlak na de Endemol-fusie werd mij gevraagd of ik daar wilde komen werken. Die kans heb ik met beide handen aangepakt.’


Sas maakte er een periode mee van onstuimige groei. Van relatief kleine onderneming groeide het productiebedrijf uit tot een grote, beursgenoteerde multinational. ‘Als controller kom je dan ook in een enorme stroomversnelling terecht. Het was een hele intensieve, maar interessante periode.


Na 5,5 jaar dienstverband werd Endemol gekocht door het Spaanse telecombedrijf Telefonica. De bedrijfscultuur onderging een metamorfose. De losse, informele sfeer werd strak en zakelijk. Dat was voor mij het teken om iets anders te gaan zoeken.’


Het werd opnieuw een overstap naar een Van den Ende-bedrijf. ‘Stage Entertainment was op dat moment net bezig om zijn vleugels internationaal uit te slaan. Het bedrijf was in Duitsland net bezig zijn eerste productie uit te brengen en een tweede zou snel daarna volgenToen ik in dienst trad, kwam ik in eenzelfde stroomversnelling terecht als bij Endemol.


In 2002 ging de grootste Duitse concurrent Stella failliet en is besloten om een aantal van de vrijgekomen theaters over te nemen. In vier maanden tijd zijn er vier nieuwe producties gekomen. Vervolgens hebben we in een korte periode acquisities gedaan in onder meer Spanje en zijn nieuwe vestigingen opgericht in Rusland, Italië en Frankrijk.’


Op het gebied van controlling stond Sas een hels karwei te wachten. ‘Toen ik hier kwam, lagen er nog jaarrekeningen van de eerste twee jaar te wachten. In het tweede jaar heb ik de rapportageperiode kunnen reduceren tot negen maanden en momenteel kunnen we al binnen twee maanden aftekenen. Daar ben ik best trots op.’


Verder was Sas er verantwoordelijk voor dat de financiële functie meegroeide met de organisatie. ‘Ik moest ineens sturing geven aan financials uit andere landen. Dat houdt in andere culturen, andere regels en wetgeving. Om een voorbeeld te noemen: alleen in Duitsland al kregen we te maken met 35 verschillende rapportage-entiteiten.’ 


Streng
Een streng topdown beleid lijkt de enige manier om consolidatie nog enigszins mogelijk te maken. Sas kiest desondanks voor een andere aanpak. ‘Natuurlijk moeten formats en rapportage-eisen tot op zekere hoogte worden gestandaardiseerd, maar ik probeer tegelijkertijd de cultuur en werkwijze van de werkmaatschappijen te respecteren.


Starheid gaat op den duur alleen maar tegen je werken. Respect en wederzijds vertrouwen zijn voor mij essentieel. Ik probeer de controllers in de werkmaatschappijen ervan te overtuigen dat ik hen niet alleen controleer, maar dat ik er ook ben voor ondersteuning.


Deze manier van werken is ten eerste leuker, maar het levert ook meer op. Controllers stappen nu eerder op mij af en komen met waardevolle informatie die zemij anders misschien niet hadden verteld.’


Ondanks het feit dat Stage Entertainment geen beursnotering heeft, wordt er frequent en tot in het kleinste detail gerapporteerd. Sas: ‘Maandelijks rapporteren we een winst- en verliesrekening aan de Raad van Bestuur. Elk kwartaal presenteren we de geconsolideerde cijfers. Wat betreft gedetailleerdheid doen onze kwartaalrapportages niet onder voor de jaarrekening van onze onderneming.


Tenslotte maken we jaarlijks een begroting. We werken met een gebroken boekjaar. Daardoor is het elke keer weer een klus om alles voor de zomervakantie af te hebben. Gelukkig hebben we wel het een en ander gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Als boekhoudpakket hebben we o.a. CODA. Frango gebruiken we als consolidatiepakket en Advisor als managementrapportagetool.’


Informatiebehoefte
Sas: ‘Op mijn afdeling hebben ze soms het gevoel dat ze alleen maar bezig zijn met rapporteren. Er is echter moeilijk aan te ontkomen. De informatiebehoefte van de verschillende stakeholders wordt steeds groter en onze input steeds belangrijker. We moeten er niet alleen voor zorgen dat cijfers correct en tijdig worden geleverd, maar van ons wordt ook steeds meer sturing verwacht. Welke cijfers zijn belangrijk?


De Raad van Bestuur, maar ook de banken verwachten dat wij daar een actieve rol in spelen. Van onze bank krijgen wij regelmatig te horen dat wij onze zaken goed op orde hebben. Het is toch leuk als je die bevestiging van een externe partij krijgt.’ De prominentere rol van het bedrijf Stage Entertainment is ook terug te zien in de financiële functie.


De CFO krijgt het steeds drukker met nieuwe business en acquisities. Voor de dagelijkse werkzaamheden is steeds minder tijd. Sinds maart is er daarom een financieel directeur bijgekomen. Sas: ‘Mijn eigen afdeling is opgesplitst in twee units. Drie controllers zijn verantwoordelijk voor de werkmaatschappijen. Daarnaast houden twee controllers zich bezig met technische zaken, zoals consolidatie.’


Voor de producties bestaat een aparte afdeling businesscontrol. Sas: ‘Producties vormen een zeer groot onderdeel van onze financiële gegevens. Daar komen veel specifieke aandachtspunten bij kijken. Denk aan het kijken naar productiebegrotingen en het onderhandelen met licentiehouders. Mijn eigen afdeling houdt zich bezig met alles behalve producties.’


Nu de financiële afdeling van Stage Entertainment meer vorm begint te krijgen, hoopt Sas dat ook haar eigen rol verandert. ‘Mijn wens is om in de toekomst nog dichter bij de werkmaatschappijen te opereren. Ik wil pro-actiever opereren. Niet wachten op cijfers, maar zelf onderzoek doen en nog meer sparren over strategie. Daar ligt mijn toegevoegde waarde.’


Naam: Trudy Sas 
Leeftijd: 47
Bedrijf: Stage Entertainment
Functie: concerncontroller
Loopbaan: Na het behalen van haar vwo-diploma kwam ze via een aantal omzwervingen bij de interne accountantsdienst van de ANWB terecht. Na de overstap naar Arenthals Chaudron, ging ze bij Endemol aan de slag om vervolgens als concerncontroller bij Stage Entertainment  aan te treden.
Hobby’s: tennis en luisteren naar muziek  


Hoeveel fte in financiële functie: 10
Financiële systemen: CODA, Frango, Advisor
Typering finance team: Een jong en enthousiast team
Belangrijkste issue voor het team: Verbeteren van kwaliteit van de rapportages en opzetten van analyses met andere doorsneden, dus meer per soort activiteit en niet alleen per entiteit


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Gerelateerde artikelen