Transportsector staat voor ingrijpende veranderingen

De Nederlandse transportsector gaat de komende jaren te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Door technologische vernieuwingen en de oprukkende ICT, gecombineerd met nieuwe toepassingen als 3D-printing, is het noodzaak om van innovatie een speerpunt te maken.

Ook blijkt uit het onderzoek van de gerenomeerde onderzoekbureau’s Panteia en Anker Solutions dat de Nederlandse bevolking erkent dat de transportsector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie.

De toekomstverkenning voor de komende 50 jaar werd gisteren tijdens de Dag van Transport in Rotterdam door CEO Arjan Bos van TVM verzekeringen aangeboden aan voorzitter van de  vaste Kamercommissie van Economische Zaken Mariette Hamer (PvdA). De onderzoekers komen tot de concusie dat pas in 2020 de economische crisis onder controle zal zijn en de transportsector weer in rustig vaarwater terecht komt. “De volumes zullen traag herstellen.”

Van grote invloed op de sector zullen de forse toename van het inkopen via internet zijn en de snelle komst van 3D-printing, waardoor consumenten thuis alleen nog grondstoffen nodig hebben en de goederen zelf thuis worden geproduceerd. “Verschillen tussen stedelijk, regionaal en internationaal vervoer worden steeds groter. Transportbedrijven zullen steeds meer rechtstreeks bij de klant aan huis afleveren.”

Verder heeft Anker Solutions een onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking naar het imago van de transportsector. Belangrijkste uitkomst: de Nederlandse bevolking is positief over de branche en ziet er een duidelijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie in. Wel hebben de Nederlanders belangrijke opdrachten voor de transportbranche. Er zal meer moeten worden ingezet op duurzaamheid en innovatie, verkeersveiligheid blijft een speerpunt en men zal moeten blijven innoveren.

Er bestaat een hoop onwetendheid over de Nederlandse transportsector, stelt onderzoeker Hans Anker vast. En onbekend maakt onbemind. Zo kan de branche volgens hem het beeld al snel bijstellen wanneer de prestaties en ambities op het gebied van duurzaamheid worden benadrukt. Vrachtauto’s zijn bijvoorbeeld in de ogen van menigeen milieuvervuilend. Wat weinigen weten is dat de emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), stofdeeltjes (PM10) en kooldioxide (CO2) zijn teruggedrongen. Mede door het gevoerde overheidsbeleid zijn vrachtauto’s schoner en zuiniger geworden. Ook zijn slagen gemaakt op het terrein van verkeersveiligheid, waarbij in verhouding tot de vervoerskilometers relatief weinig (dodelijke) ongelukken gebeuren. En dan is er nog het grote economische belang van de logistiek Nederland. De doorsnee Nederlander heeft er geen benul van dat ons land qua vervoerd gewicht de derde positie in Europa inneemt. ,,Het zijn verhalen die wél moeten worden verteld, natuurlijk”, zegt Anker.

Bron:
TVM verzekeringen

Gerelateerde artikelen