Topsectoren zijn beter bestand tegen economische crisis

De bijdrage aan de economische groei in Nederland is bij de topsectoren hoger dan voor het overige deel van de Nederlandse economie geldt. Zo wordt verwacht dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt, maar de topsectoren zullen gemiddeld dit jaar nog een kleine plus laten zien van 0,25%.

De sterke oriëntatie van topsectoren op de buitenlandse afzet, maakt dat deze sectoren een gunstige bijdrage hebben aan de economische groei van Nederland.
Dit blijkt uit de nu verschenen onderzoeksrapport “Topsectoren: beeld en ontwikkeling” van Panteia.

Arbeidsproductiviteit in de topsectoren is hoog
De topsectoren samen zijn goed voor meer dan een kwart van de toegevoegde waarde van Nederland. Van de negen topsectoren neemt de sector ‘hightech systemen en materialen’ bijna een kwart van de gezamenlijke toegevoegde waarde voor zijn rekening. De bijdrage aan de werkgelegenheid is relatief beperkter. Een op de vijf werkende in Nederland, werkt in een van de topsectoren. Afgezet tegen het aandeel van de topsectoren in de toegevoegde waarde, betekent dit dat de arbeidsproductiviteit in de topsectoren hoog is.

Krimp van werkgelegenheid in topsectoren groter
In 2011 bleef het aantal werknemers in de topsectoren stabiel. In 2012 is de werkgelegenheid afgenomen en dat wordt ook voor 2013 en 2014 verwacht. Deze daling is in de topsectoren sterker dan in Nederland als geheel. Met deze ontwikkelingen, een lagere werkgelegenheid maar een hogere toegevoegde waardeontwikkeling in vergelijking met Nederland als totaal, neemt de arbeidsproductiviteit in de topsectoren sterker toe.

Bron: Panteia

Gerelateerde artikelen