Topbedrijven worden groenste jongetjes van de klas

Shell, Volvo, Siemens en Allianz zien vergroening als concurrentiefactor.

Een groep van 40 Europese bedrijven en Europarlementariërs roept de Europese Commissie op om de capaciteit van hernieuwbare energie in de Europese Unie drastisch op te voeren. In een open brief aan voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans, die belast is met klimaat, schrijven ze dat “een enorme versnelling van de inzet van hernieuwbare energie in de industrie” noodzakelijk is om van de ambitieuze Europese klimaatplannen een succes te kunnen maken.

De EU wil het eerste grote economische blok worden dat tegen 2050 klimaatneutraal is. Op weg daarnaartoe moet de gemiddelde uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent worden teruggebracht ten opzichte van 1990, hebben de EU-landen afgesproken. Timmermans presenteert woensdag een pakket van twaalf wetsvoorstellen, Fit for 55 getiteld, om ervoor te zorgen dat dit doel ook wordt gehaald. Daarbij moet hernieuwbare energie goed zijn voor 38 tot 40 procent van het energieverbruik.

Veel bedrijven in de EU zijn bereid om de daad bij het woord te voegen en dat moet de Europese Commissie ook doen, aldus de ondertekenaars van de brief. Ze roepen het dagelijks EU-bestuur op meer ambitie te tonen.

Onder de briefschrijvers zijn de bazen van grote bedrijven als Shell, TotalEnergies, BASF, Allianz, Volvo, ThyssenKrupp en Siemens. Ze willen dat belemmeringen voor de integratie van schone energie worden weggenomen. Ook knelpunten bij het transporteren van stroom tussen lidstaten zijn een punt van aandacht.

“Zonder krachtig beleid en grotere investeringen loopt de regio het risico dat emissiereducties worden uitgesteld. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid en tast het concurrentievermogen aan”, aldus de ondertekenaars. Ze waarschuwen dat wereldwijd de concurrenten snel vooruitgaan. “We mogen niet achterblijven.”

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), een van de initiatiefnemers en ondertekenaars: “Dit is een belangrijk signaal aan de commissie. De komende jaren zijn cruciaal om de industrie echt te verduurzamen, door middel van elektrificatie. Hiervoor is echter een gigantische hoeveelheid duurzame energie nodig. De doelen daarvoor zijn nu nog te slap en misschien nog wel belangrijker: een echte groene strategie ontbreekt.”

 

Gerelateerde artikelen