Top 5 finance oplossingen per marktsegment

SAP is de meest gebruikte software als het gaat om financiële toepassingen. Van alle Nederlandse organisaties uit het commerciële en publieke domein met meer dan vijftig medewerkers geeft meer dan een kwart (26%) aan dat ze SAP gebruiken.

Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile, specialist in data driven marketing, waarbij bijna 5.500 beslissers van Nederlandse organisaties zijn ondervraagd.

Van alle Nederlandse organisaties met 50 of meer medewerkers heeft 49 procent een op zichzelf staand financieel pakket. Als daarnaast wordt gekeken naar bedrijven die een ERP-pakket hebben en de financiële modules daarvan gebruiken voor hun financiële administratie, is het samengestelde percentage 83 procent. 

Wanneer op brancheniveau wordt ingezoomd, valt op dat overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen het vaakst (respectievelijk 62 en 60%) gebruik maken van een dedicated financieel pakket (niet ERP). In de sectoren construction (54%) en manufacturing (46%) daarentegen wordt relatief vaak de financiële modules van een ERP-pakket ingezet ter ondersteuning van de financiële administratie.

Financiële oplossingen per marktsegment
Over alle organisaties en branches heen is SAP met 26 procent de meest voorkomende oplossing voor de ondersteuning van de financiële administratie. Dit is echter in belangrijke mate toe te schrijven aan het feit dat in de categorie multinationals SAP zeer sterk is vertegenwoordigd; maar liefst 61 procent van de multinationals gebruikt de financiële modules van SAP. Het totale beeld is dan ook genuanceerder, met Exact dat het vaakst wordt gebruikt in het publieke domein en door middelgrote organisaties (50-250 medewerkers), en Microsoft dat het meest wordt toegepast door nationale ondernemingen met tussen de 250 en 2.500 medewerkers. Naast de al genoemde pakketten, worden ook de financiële pakketten van AFAS en Unit4 veel gebruikt.

‘De markt van financiële oplossingen is volwassen en stabiel. Er zijn weinig verschuivingen te zien tussen de verschillende spelers’, stelt Erik van Gurp, business analist bij Computer Profile.

Minder maatwerk, meer cloud
Een trend die wel zichtbaar is, is dat er steeds minder gebruikt wordt gemaakt van maatwerkoplossingen ter ondersteuning van de financiële administratie. Sinds 2010 is het aandeel maatwerkoplossingen jaarlijks afgenomen. Waar in 2010 nog 12 procent van de financiële oplossingen bestond uit maatwerksoftware, is dat nu nog maar 5 procent. Volgens Van Gurp wordt deze ontwikkeling gevoed doordat standaardpakketten door de jaren heen steeds goedkoper zijn geworden: ‘Standaardpakketten worden modulair aangeboden en steeds meer uit de cloud, waarbij de oplossing volledig schaalbaar is en de afnemer alleen nog maar betaalt voor het daadwerkelijke gebruik.’ 

De woorden van Van Gurp worden onderstreept door de resultaten van de marktanalyse door Computer Profile. Sinds 2010 is er een jaarlijkse toename zichtbaar van financiële oplossingen die uit de cloud worden afgenomen (in 2010 0,6% versus 8% nu). Bij HR-oplossingen gaat de ontwikkeling nog sneller en heeft 23 procent van de organisaties zijn HR-oplossing inmiddels in de cloud draaien. Bij HR is het kantelpunt dan ook al bereikt, met 51 procent van de HR-oplossingen die in de cloud of bij een onafhankelijk datacenter draait, tegenover 48 procent lokaal of remote.

HR-oplossingen
Op 62 procent van alle bedrijfslocaties wordt HR-software gebruikt. Als hier de HR-modules van ERP-pakketten worden meegewogen, is dit 84 procent. Ook hier geldt dat publieke en semipublieke organisaties meer op zichzelf staande HR-oplossingen gebruiken. Bij de overige branches is HR relatief vaker onderdeel van het ERP-pakket. Ook als het gaat om HR-oplossingen laten de resultaten een stabiel beeld zien. Een van de positieve uitschieters is AFAS. Het gebruik van AFAS HR-oplossing is sinds 2010 elk jaar toegenomen, van 5,4% in 2010 naar 18 procent nu.

Gerelateerde artikelen