Top 5 ERP-aanbieders per marktsegment

Steeds meer Nederlandse organisaties kiezen voor een hostingpartner voor hun ERP-applicatie. Dit percentage is vanaf 2012 gegroeid met meer dan 400 procent.

Inmiddels geldt voor bijna 3 op de 10 locaties dat de gebruikte ERP-toepassing draait in een datacenter van een externe dienstverlener. 38 procent van de bedrijfsvestigingen heeft de ERP-software draaien op de eigen locatie. Dit percentage daalt gestaag. 

In 2012 gaf nog meer dan de helft van de ERP-gebruikers aan dat het pakket on premise draaide. Dezelfde dalende lijn is ook zichtbaar voor remote-gebruik van de ERP-oplossing. Daaronder vallen 

ERP-oplossingen die op een zuster- of moederlocatie in Nederland of in het buitenland draaien. Dit percentage is van 43 procent van de ERP-gebruikers teruggelopen naar 31 procent. 

Tot slot gebruikt 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen ERP uit de cloud. De cloud-oplossingen betreffen hoofdzakelijk AFAS, Exact en SAP. 

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 6.000 interviews met ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van bedrijfsapplicaties.

ERP-vendoren
Voor de Nederlandse markt is SAP met 30 procent nog altijd de meest voorkomende ERP-leverancier. SAP dankt haar nummer 1-positie met name aan haar positie in het publieke segment, maar nog meer aan haar aanwezigheid bij multinationals. In dit laatste segment geeft net iets meer dan 60 procent van de locaties aan gebruik te maken van SAP. 

Bij national enterprises ligt Microsoft een neuslengte voor op SAP. In het medium sized businesses-segment is het een nek-aan-nekrace tussen Microsoft en Exact. Ook maatwerk ERP-software heeft nog altijd een aanzienlijke gebruikersbase in Nederland. Circa 7 procent van de locaties met ERP heeft een eigen ontwikkeld (intern of extern) pakket in gebruik.

Voor de meeste ERP-leveranciers is een redelijk gelijkblijvende penetratie waarneembaar. Zo ligt het percentage SAP-gebruikers de laatste vijf jaar net boven de 30 procent. 2017 lijkt een daling met enkele procentpunten te laten zien ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Microsoft schommelt iets. Toch is de lijn over de afgelopen zeven jaar duidelijk stijgend, van net onder de 15 procent in 2010 tot net onder de 19 procent nu. 

Exact handhaaft haar positie in de laatste vijf jaar. Oracle kende eerst een aantal jaren van groei, maar lijkt de laatste drie jaar weer langzaam prijs te moeten geven. Maatwerk is tot slot duidelijk aan het afnemen. In 2010 bedroeg dit nog 14 procent. Dit loopt lineair terug naar de huidige 7 procent. 

ERP-ontwikkeling
De penetratiegraad van ERP-software is in Nederland de laatste jaren nauwelijks aan verandering onderhevig. Dit blijkt ook uit de weergave van het ERP-gebruik per branche voor 2011 tot nu. De meeste commerciële sectoren kennen een kleine groei in deze periode. De overheid is hierbij de uitschieter. Er vond bij overheidsinstanties de afgelopen jaren een grote consolidatieslag plaats. Dit lijkt de daling in 2017 te veroorzaken.

Gerelateerde artikelen