Top 3 snelste en traagste betalers in Nederland

Grote bedrijven betalen facturen afkomstig van het MKB steeds sneller. Momenteel wordt een gemiddelde factuur van kleine bedrijven gericht aan grote bedrijven na 41,5 dagen voldaan.

Dat blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Sinds 1 juli 2017 is de Wet uiterste betaaltermijn, die grote bedrijven een betaaltermijn van zestig dagen oplegt, in werking getreden. 

De trend dat MKB-facturen steeds sneller worden betaald, zet zich sindsdien door. Toch worden deze facturen bijna een dag later voldaan dan de gemiddelde Nederlandse factuur, die op dit moment na 40,6 dagen wordt betaald.

“De inspanningen van grote bedrijven om sneller te gaan betalen, zijn sinds medio 2015 zichtbaar in onze metingen”, zegt Dennis Mattijssen van Graydon. “Deze tendens heeft zich ook in het derde kwartaal doorgezet. Om te weten in welke mate de Wet uiterste betaaltermijn hieraan heeft bijgedragen, moeten we kijken naar de effecten op de langere termijn. De inspanningen van grote bedrijven zorgen er in elk geval voor dat het MKB steeds meer ademruimte krijgt om over voldoende liquide middelen te beschikken die investeringen mogelijk maken.”

Het algehele Nederlandse bedrijfsleven heeft in het derde kwartaal van dit jaar facturen sneller betaald dan een jaar geleden. Toch is het betaalgedrag licht toegenomen ten opzichte van de eerste helft van dit jaar. Op dit moment worden facturen in Nederland gemiddeld na 40,6 dagen voldaan. Dat is nog steeds sneller dan alle metingen van vorig jaar. 

Dienstverlening betaalt facturen het snelst, Transport en Logistiek betaalt het langzaamst
Op sectorniveau valt in de Graydon Barometer Betaalgedrag op dat facturen in de Overige Dienstverlening met 38,2 dagen momenteel het snelst worden betaald. Dat is wel een fractie later dan in dezelfde periode een jaar geleden (+0,2 dag trager). De Gezondheids- en Welzijnssector komt samen met de Vastgoedsector op de tweede plaats. In beide sectoren worden facturen in het derde kwartaal van 2017 na 38,7 dagen voldaan. Voor de Gezondheids- en Welzijnszorg betekent dit een verbetering van een halve dag in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Van alle sectoren betaalt de Transport en Logistiek momenteel het traagst. De sector betaalt met 44,3 dagen facturen gemiddeld een halve dag later dan een jaar geleden. Toen hoorde de sector ook al bij de hekkensluiters. De Energiebedrijven nemen de één na laatste plaats in. Deze sector betaalt facturen op dit moment ruim één dag later in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Zeeland snelst betalende regio, Flevoland het traagst 
In het vorige kwartaal viel het op dat de provincie Zeeland opeens de ereplaats moest afstaan aan Friesland. Tijdens het derde kwartaal van 2017 betaalt Zeeland met 37,7 dagen facturen opnieuw het snelst. De provincie voldoet facturen momenteel zelfs bijna een dag sneller dan een jaar geleden. Friesland komt met 39,8 dagen op de tweede plaats, ook hier zien we een lichte verbetering (-0,4 dag) ten opzichte van vorig jaar. 

Flevoland blijft net als de vorige kwartalen de provincie waar facturen het langzaamst worden voldaan. De provincie laat met 42,6 dagen ook geen verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Waar de meerderheid van de provincies een verbetering laat zien ten opzichte van vorig jaar, is dit niet het geval in de provincies Limburg (+0,7 dag), Drenthe (+0,5 dag) en Flevoland (+0,1 dag).

Gerelateerde artikelen